Karjeras diena 2017

13. oktobrī Ozolnieku vidusskolas 9. un 12. klašu izglītojamie projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros devās uz Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu, kur apmeklēja ikgadējo „Karjeras dienu 2017”. Pasākuma laikā skolēni saņēma plašu informācijas spektru par izglītības iespējām pēc 9. un 12. klases, kā arī guva ieskatu dažādu amatu apguvē, ko piedāvāja izglītības iestāžu stendu pārstāvji.

Pasākumā viesojās izglītības iestādes, kuras iepazīstināja ar izglītības iespējām Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas universitātē, Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžā, PIKC Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, PIKC Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā un PIKC Jelgavas tehnikumā. Ar izaicinājumiem un iespējām militārajā karjerā interaktīvā un interesantā veidā iepazīstināja NBS Rekrutēšanas un atlases centra speciālisti un LR Zemessardzes 52. kājnieku bataljons, aktīvi līdzdarbojoties Zaļenieku jaunsardzes vienībai.

Karjeras dienā jaunieši apmeklēja arī tematisko nodarbību, kurā lektores vadībā piedalījās un apguva darba tirgus izpētes pamatprincipus un tika motivēti laicīgi apzināties tālākās izglītības iespējas un plānveidīgas karjeras nozīmi.

Pasākums skolēniem sniedza iespēju paplašināt redzesloku par tālākizglītību un arī nostiprināt savu esošo izvēli. Skolēni bija pozitīvi noskaņoti un atzinīgi novērtēja iespēju apmeklēt pasākumu, jo iegūtā informācija un aktīvā līdzdarbība skolu stendos pilnveidoja jauniešu nākotnes skatījumu karjeras veidošanā.

Karjeras diena 2017
Karjeras diena 2017
Karjeras diena 2017
Karjeras diena 2017
Karjeras diena 2017
Karjeras diena 2017


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg