Mācību procesa modernizēšana

Sākot ar novembri Ozolnieku vidusskolā atkārtoti ir noslēgts sadarbības līgums ar mācību portālu www.uzdevumi.lv Šajā mācību semestrī esam saņēmuši pirmo atzinības rakstu par aktīvu portāla izmantošanu mācību procesā. Kā arī skolēni un skolotāji aktīvi iesaistās skolas progresa pilotprojektā, kur tiek vērtēta skolēnu un skolotāju aktīva darbība nedēļas ietvaros. Pagājušās nedēļas aktīvākās klases: 1. 4C - 2312 punkti 2. 3A - 1559 punkti 3. 6C - 1415 punkti.

Paldies skolotājiem par mācību metožu dažādību.

atzrak.jpg