Zinātniskās pētniecības darbu skate

IMG 20190308 WA0017 8. martā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisinājās Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferences posms – Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā Ozolnieku vidusskolu pārstāvēja pieci 11.klases skolēni – Kristīne Jermolajeva, Kristiāna Māliņa, Darja Škļarova, Vlada Teļatņikova un Ričards Žukovskis.

Zemgales reģionālo ZPD konferenci sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizē LLU, kas ir gan Zemgales reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, nodrošinot skolēnu ZPD izvērtējumu un recenziju sagatavošanu. Šogad tika iesaistīti 38 LLU mācībspēki un zinātnieki, kas ir speciālisti konferencē pārstāvētajās 6 zinātņu nozarēs, jau februārī vērtējot iesniegtos 202 skolēnu darbus.Par darbiem, kuri vērtējumā ieguva vismaz 40 punktus, skolēniem bija iespēja ziņot 8. marta konferencē un iegūt papildus punktus par uzstāšanās prasmēm.

Kopumā konferencē piedalījās skolēni no 29 reģiona skolām. Visvairāk darbu tika aizstāvēti sociālajās zinātnēs – 77 pētnieciskie darbi. Vienlīdz plaši tika pārstāvētas Dabaszinātņu nozare, kurā skolēni aizstāvēja 48 darbus, un Humanitāro un mākslas zinātņu nozare– 47 pētnieciskie darbi. Medicīnas un veselības zinātņu nozarē tika iesniegti 16 darbi, bet Inženierzinātņu nozarē– 7 darbi. Šogad pirmo reizi skolēniem bija iespēja iesniegt darbus Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozarē, kurā arī tika izvērtēti7 darbi.IMG 20190308 WA0007

Laureāti, kuri, konferencei noslēdzoties, saņēma vismaz 80 punktus (vērtējums atbilst 1. un 2.pakāpei), tika izvirzīti tālāk valsts konferencei Rīgā aprīlī, kur kopā ar citu reģionu laureātiem Zemgales skolēni ziņos par 74 darbiem.

Pēc darbu aizstāvēšanas 8.martā visi pieci Ozolnieku vidusskolas skolēni ieguva godpilno 3.pakāpi. Kā atzīst paši skolēni, ieguldītais laiks un darbs atspoguļojas gūtajos panākumos un rada gandarījumu par paveikto.

Konferences noslēgumā LLU Aulā tika sveikti visi skolēni, kuri saņēma trešās, otrās un pirmās pakāpes diplomus, un viņu skolotāji. Diplomus pasniedza LLU rektore, profesore Irina Pilvere.

Ozolnieku vidusskolas kolektīvs ļoti lepojas un priecājas par mūsu skolas skolēnu sasniegumiem un izsaka lielu pateicību skolēniem un viņu ZPD vadītājiem un konsultantiem par ieguldīto nopietno darbu!

Šeit ir iespēja iepazīties ar Ozolnieku vidusskolas skolēnu izvēlētajām ZPD tēmām un darbu vadītājiem un konsultantiem:

Autora vārds, uzvārds

Zinātņu

nozaru grupa

Darba nosaukums, apakšnozare

Darba vadītājs

Kristiāna Māliņa

Dabaszinātnes

“Pārtikas iesaiņojumu veidi un to ietekme uz pārtikas produktiem”, ķīmijas apakšnozare

Lolita Meinharde, konsultante – LLU PTF ķīmijas katedras profesore

Sandra Muižniece-Brasava

Darja Škļarova

Dabaszinātnes

“Olbaltumvielu daudzums jogurtā ar paaugstinātu olbaltumvielu saturu”, ķīmijas apakšnozare

Lolita Meinharde, konsultante – LLU PTF asociētā profesore, vadošā pētniece Dr.sc.ing. Jeļena Zagorska

Vlada Teļatņikova

Medicīna un veselības zinātnes

“Miega kvalitāti ietekmējošie faktori un tā uzlabošanas iespējas 9.– 12. klašu skolēniem Ozolnieku vidusskolā”, veselības zinātņu apakšnozare

Laura Stepiņa,

konsultante – Alīna Rjabova, Ozolnieku vidusskolas dir. vietn. izglītības jomā

Kristīne Jermolajeva

Sociālās zinātnes

“Mediju nozīmīgums dažādās paaudzēs”, plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas apakšnozare

Agnese Čīka

Ričards Žukovskis

Humanitārās un mākslas zinātnes

“Vācbaltiešu dzimtu devums Ozolnieku novada attīstībā”, vēstures un arheoloģijas apakšnozare

Kitija Valeiņa

LLU ZPD apbalvosana s 20190308 113LLU ZPD apbalvosana s 20190308 032 LLU ZPD apbalvosana s 20190308 124

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju apkopoja un rakstu sagatavoja: Alīna Rjabova, Ozolnieku vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā