2.-4. klašu matemātikas olimpiāde

Decembra sākumā noslēdzās sākumskolas 2. - 4. klašu matemātikas olimpiāde, kur sākumskolas labākie matemātiķi mēroja spēkus dažādu grūtāku uzdevumu un "cieto riekstu" risināšanā.

Sveicam sākumskolas 2. - 4. klašu matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

2. klašu grupā

1. vieta Tomam Kuprišam un Laurai Sinkevičai (2.a klase, skolotāja Dina Medjānova)
2. vieta Alisei Vācerei (2.b klase, skolotāja Solveiga Skrebele)
3. vieta Annai Ronei (2.d klase, skolotāja Ilga Brigmane- Briģe), Solveigai Gražulei un Agnijai Greiškānei (2.c klase, skolotāja Maija Neļķe)

3. klašu grupā

1. vieta Robertam Dīriķim (3.c klase, skolotāja Lelde Lulle)
2. vieta Līvai Gailītei (3.a klase, skolotāja Solveiga Skrebele)
3. vieta Amandai Priedniecei (3.a klase, skolotāja Solveiga Skrebele)

4. klašu grupā

1. vieta Sārai Boitmanei (4.d klase, skolotāja Vita Bērziņa)
2. vieta Mārtiņam Rubezim (4.b klase, skolotāja Aleksandra Kukare)
3. vieta Helēnai Rozentālbergai (4.c klase, skolotāja Anete Branka)

Paldies skolotājām par ieguldīto darbu ar talantīgajiem skolēniem!

Direktores vietniece izglītības jomā Everita Borisova