Roberta Mūka jaunrades konkurss

Oktobrī tika izsludināts Roberta Mūka radošā darba mūžam veltīts Latvijas skolēnu jaunrades darbu konkurss. Tā temats bija paša dzejnieka un filozofa lirikas rindas:

“Ik solī, ko speru,
Veras debesu vārti Tepat,
virs Latvijas zemes.”

Konkursā ar oriģinālu, simbolisku dzejoli par Latviju piedalījās 12.b klases skolniece Lilija Laicāne. Atzinību par savu radošo, māksliniecisko eseju guva 12.a klases skolniece Līva Sloka.

Abas meitenes 15.decembrī tiek aicinātas uz Riebiņu novada Galēniem, kur risināsies konkursa noslēguma pasākums.