Olimpiāžu sezona sākusies

30. novembrī Ozolnieku vidusskolā risinājās Jelgavas un Ozolnieku novadu bioloģijas tiešsaistes olimpiāde 9.-12. klašu skolēniem. Olimpiādē piedalījās 3 Ozolnieku vidusskolas 10. un 12. klases skolēni. 1. vietu 10 klašu grupā ieguva Darja Škļarova, 12. klašu grupā 1. vieta- Santai Ģingulei un 2. vieta – Namejam Kugrēnam. Jauniešiem sagatavoties olimpiādei palīdzēja skolotāja Laura Stepiņa.

1. decembrī Svētes pamatskolā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu angļu valodas olimpiāde. Pēc ilgāka laika posma angļu valoda 10.-12. klasēm ir iekļauta Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu sarakstā. No mūsu skolas olimpiādē piedalījās 12.a klases skolnieki Namejs Kugrēns un Edvards Rainers Krūmiņš. Namejs izcīnīja 1. vietu un Edvards Rainers - 3. vietu. Abu jauniešu angļu valodas skolotāja – Vita Prule.

Sveicam skolēnus, kuri atrada laiku iedziļināties šajos mācību priekšmetos līdztekus ikdienas darbam stundās, aktivitātēm ārpusstundu darbā, spēja izdarīt vairāk nekā citi, saņemties īstajā brīdī un uzvarēt. Paldies skolotājām par viņu prasmi pārliecināt skolēnus gatavoties un startēt olimpiādēs!

Direktores vietniece izglītības jomā Irina Lapiņa