Grāmata “Elementārās matemātikas pamati”

22. decembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Svinīgajā Konventa sēdē tika sumināti mācību grāmatu un studiju materiālu autori. Atzinības rakstu saņēma arī grāmatas Elementārās matemātikas pamati” autore Ozolnieku vidusskolas matemātikas skolotāja Sarmīte Čerņajeva.

Grāmata “Elementārās matemātikas pamati” (Čerņajeva S., Vintere A. (2017) Elementārās matemātikas pamati. Mācību līdzeklis, Rīga - Jelgava: 2017. –  103 lpp. ISBN 978-9934-8495-7-2) tika iesniegta LLU 2017. gada mācību grāmatu un studiju materiālu konkursam kategorijā “mācību grāmata”. Tā ietver tādas elementārās matemātikas zināšanas, kuras nepieciešamas sekmīgai augstākās matemātikas apgūšanai, nodrošinot iespēju atkārtot darbības ar daļskaitļiem un algebriskām izteiksmēm, pakāpju un logaritmu īpašības, kā arī gūt iemaņas vienkāršāko vienādojumu un nevienādību risināšanā.

Grāmata paredzēta Latvijas augtskolu visu specialitāšu 1. kursa studentiem, kuriem ir zems matemātikas priekšzināšanu līmenis, kā arī vidusskolēniem, lai atkārtotu skolas matemātikas kursu un sagatavotos noslēguma pārbaudījumiem.

Grāmatas līdzautore – Latvijas Lauksamniecības universitātes Matemātikas katedras lektore-pētniece Anna Vintere. Recenzenti: Dr.math. Irina Eglīte, Rīgas Tehniskās universitātes docente, un Lilija Menska, Ozolnieku vidusskolas matemātikas skolotāja.