Olimpiāžu rezultāti janvārī

12. janvārī notika Jelgavas un Ozolnieku novadu vēstures olimpiāde 9. un 12. klasēm. Paši vēstures olimpiādes darbi šajā mācību gadā izraisīja diskusiju sabiedrībā. Kā veicās olimpiādē Ozolnieku vidusskolas devītajiem un divpadsmitajiem?

9. klašu grupā Anete Vīnava ieguva 2. vietu un Kristaps Briks-Dravnieks - 3. vietu. Jauniešus māca skolotāja Ērika Vugule.

12. klašu grupā 3. vietu ieguva 12.a klases skolēns Namejs Kugrēns, tikai par 1 punktu mazāk bija Līvai Slokai. Abi skolēni - vēstures skolotājas Kitijas Valeiņas audzēkņi.

15. janvārī Jelgavas un Ozolnieku novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8. - 9. klasēm piedalījās 5 Ozolnieku vidusskolas skolēni. 8. klašu grupā 2. vietu ieguva Evija Jureviča, 3. vietu - Evelīna Meijere. Abas jaunietes ir skolotājas Renātes Zaras audzēknes.

Paldies par dalību olimpiādē 9. klašu skolēniem Anetei Vīnavai, Kristapam Brikam-Dravniekam un Kristiānai Putniņai un šo jauniešu skolotājām Agnesei Čīkai un Ingrīdai Ginovskai.

Paldies skolēniem un skolotājiem par uzņēmību piedalīties olimpiādēs!

Direktores vietniece izglītības jomā Irina Lapiņa