Skolas latviešu valodas olimpiāde

12. janvārī notika skolas latviešu valodas olimpiāde 5. - 9. klasēm. Uz to bija uzaicināti 47 dalībnieki – skolēni no katras klases, kuri latviešu valodā bija saņēmuši augstākos vērtējumus, 1. semestri beidzot.

22. janvārī veiksmīgākie saņēma atzinības rakstus, kā arī visiem dalībniekiem tika saldā balva. Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem par piedalīšanos!

Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...

 

Skolas latviešu valodas olimpiādes uzvarētāji 5. - 9. klasēs

5. klašu grupā:

1. vieta – Anetei Supei /5. a / (49,5 p.)

2. vieta – Eilai Kristai Rumpei /5. c / (47,5 p.)

3. vieta – Tīnai Annai A. Vanagai /5. a / (44,5 p.)

6. klašu grupā:

1. vieta – Elīzai Zeltiņai /6. b / (44 p.)

2. vieta - Madarai Elizabetei Balodei /6. b / (43,5 p.)

3. vieta - Līvai Skrupskai /6. b / (42 p.)

7. klašu grupā:

1. vieta – Martai Annai Stinkai /7. a / (55 p.)

2. vieta – Everitai Kursišai /7. c / (53 p.)

3. vieta – Līvai Zigmundei /7. a / (52 p.)

8. - 9. klašu grupā:

1. vieta – Evijai Jurēvičai /8. b / (25,5 p.)

2. vieta – Annai Buholcai /8. a / (24,5 p.)

3. vieta – Rūtai Balodei /9. a / (24 p.)

Sveicam uzvarētājus!

Latviešu valodas MG vadītāja L. Andersone