Projektu nedēļa

No 29. janvāra līdz 2. februārim Ozolnieku vidusskolā pēc iepriekš izstrādāta plāna notika projektu nedēļas aktivitātes, kurās iesaistījās 2. - 8., 10. un 11. klašu skolēni. 3. un 6. klašu skolēni šajā nedēļā veica arī Valsts diagnosticējošā darba latviešu valodā mutvārdu daļu. Savukārt 9. un 12. klašu skolēni pārbaudīja savas zināšanas izmēģinājumu eksāmenos.

Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa

Projektu prezentācijas
Projektu prezentācijas
Projektu prezentācijas
Projektu prezentācijas
Projektu prezentācijas
Projektu prezentācijas

 

2.klašu skolēni bija iepazinušies Latvijas meža dzīvniekiem, 3. klašu pētījuma objekts “Mežs – Latvijas dabas bagātība”. 4.klašu projekts “Latvijai – 100” ietvēra saturā daudzveidīgus darbus.

5. - 8. klašu projektu tēmu izvēle saistīta ar Latvijas jubilejas gadu – ‘’Mana skola Latvijas 100. dzimšanas dienā”, “Latviešu tradīcijas”, Latviešu tradicionālie svētku ēdieni”, “100 labas lietas Latvijai”, “Skola agrāk un tagad”, “Ievērojamākie Latvijas objekti”, “Latvijas sportistu sasniegumi”, “Nauda Latvijā no 1918. – 2018. gadam”, “Mūsu 100 labie darbi Latvijai”, “Simboli”, “Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Ozolnieku novadā”. Skolēni devās daudzveidīgās mācību ekskursijās, veica brīvprātīgo darbu SAC “Zemgale” un dzīvnieku patversmē “Ulubele”, noformēja “Eko sienu” pirmā stāva gaitenī, veica dažādus pētījumus.

11.klase prezentēja pabeigtos zinātniskās pētniecības darbus, bet 10. klases skolēni iepazīstināja ar paveikto teorētiskās daļas izstrādē. 12. klase šo nedēļu noslēdza ar Žetonu vakaru.