Mācību vizīte Dabas muzejā

1.semestra noslēgumā, 20.un 21.decembrī,  projekta  Nr.8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros Ozolnieku vidusskolas pirmklasnieki (1.a, 1.b, 1.c un 1 b. klases), otrklasnieki (2.a, 2.c, 2.d klases) devās mācību vizītē uz Dabas muzeja ekspozīciju zālēm.

Trešo klašu skolēniem (3.a, 3.b un 3.c)  bija iespēja apskatīt muzeja ekspozīcijas, kā arī  piedalīties  izzinošā nodarbībā „Koki”.

Mācību vizīte Dabas muzejā
Mācību vizīte Dabas muzejā
Mācību vizīte Dabas muzejā
Mācību vizīte Dabas muzejā

 

Nodarbība notika ekspozīcijas „Botānika un mikoloģija” telpās. Šī ekspozīcija atklāta Latvijas simtgades priekšvakarā, un tā iepazīstina ar Latvijas augu un sēņu valsti, kā arī ar Latvijai raksturīgiem biotopiem – pļavu, purvu un mežu.  Interaktīvā nodarbība „Koki” trešo klašu skolēniem būs noderīga Projektu nedēļā, kad izstrādās tēmu  „Mežs - Latvijas dabas bagātība”.  Veicot nodarbības izvērtējumu, skolēni atzina, ka interesants bija stāstījums un aktivitātes par Latvijā augošo koku mizu, ziediem, augļiem. Bija iespēja ar taustes, ožas palīdzību noteikt dažādu koku čiekurus, augļus, sēklas.

Lielai daļai skolēnu šī bija pirmā viesošanās Dabas muzejā, taču visi atzina, ka atgrieztos muzejā vēlreiz un iesaka muzeju apmeklēt arī citiem.

3.b klases audzinātāja Sigita Baimanova un 3.a klases audzinātāja Solveiga Skrebele.