Mācību gada noslēgumā 1.-4.kl. skolēniem bija iespēja piedalīties skolas organizētajā mini konkursā par drošības noteikumiem, kurus nepieciešams ievērot vasaras brīvlaikā.
Konkursa mērķis bija aktualizēt dažādu jomu drošības noteikumus.
Konkursa norise tika integrēta mācību procesā ietvaros. No katras klases tika izvirzīti labākie darbi, kuri apkopoti video materiālā.
Paldies 1.-4.kl. audzinātājām un radošajiem skolēniem, kuri ieguldīja darbu!
Lai droša vasara!

logo laimes koki19. septembrī World Cleanup Day jeb Pasaules talkas ietvaros cilvēki visā Latvijā stādīja Laimes kokus. Šogad Pasaules talka Latvijā tiek rīkota trešo reizi. Un arī mūsu skola talkā piedalījās trešo gadu.

Pasaules talkas mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar klimata pārmaiņām un globālo piesārņojumu, bet koku stādīšanas mērķis ir veidot jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu, stiprināt Latvijas kā zaļas , ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts tēlu un veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā.

11. klases skolēni pie skolas  iestādīja  savu Laimes koku-lapegli, kas papildinās kokaugu kolekciju skolas teritorijā.

 

Laimes koki 2020
Laimes koki 2020
Laimes koki 2020

02 06 2020 konkursa GADA KLASE 2020 rezultatiLīdz ar mācību gada noslēgumu ir noskaidrota Ozolnieku vidusskolas "Gada klase 2020"!

Jau kopš septembra tika meklēts aktīvākais, savstarpēji atbalstošākais un saliedētākais klases kolektīvs 7.-12.klašu posmā, kuram būs iespēja doties bezmaksas vienas dienas laivu braucienā sadarbībā ar Ozolaivas.lv.

Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu mācību motivāciju, atbildību, iesaistīšanos dažādās skolas un ārpusskolas aktivitātes, kā arī saliedēt klašu kolektīvus.

Klašu kolektīvi tika vērtēti mācību darbā (klases kopējais un sportā saņemtais vidējais vērtējums, klases izaugsme), aktivitātē APU programmā un ārpusstundu aktivitātēs.

Sīvā cīņā 1.vietu ieguva 10.klase (290 punkti), 2. vietu – 7.a klase (276 punkti) un 3. vietā ierindojās 9.a klase (218 punkti).

Sveicam konkursa uzvarētājus!

Skolas kolektīva vārdā sakām lielu paldies uzņēmumam Ozolaivas.lv un personīgi Mārcim Laidiņam!

psi.jpg

Nesen lielāko dienas daļu bērns pavadīja skolā, pēc skolas apmeklēja interešu izglītības pulciņus vai pavadīja laiku ar draugiem. Pašlaik bērna ikdiena ir mainījusies, jo visu dienu viņš pavada mājās kopā ar ģimeni. Tas ir pārbaudījums ikvienam un katrs savas sajūtas atspoguļo sev pieņemamā veidā – var kļūt neiecietīgs, agresīvs vai pretēji - noslēgties sevī, pārdzīvot. Aktuāls kļuvis jautājums kā atbalstīt bērnu, kā radīt viņam drošības sajūtu, mazināt trauksmi. Bērna vecākiem un radiniekiem, ar kuriem bērnam ir ciešs kontakts, svarīgi censties saglabāt mierīgu, adekvātu un kritisku attieksmi pret notiekošo, jo bērna emocionālais stāvoklis ir atkarīgs no pieaugušā emocionālā stāvokļa.

 

Ieteikumi būs noderīgi vecākiem, lai nodrošinātu atbalstu bērnam laikā, kad viss ir citādāk un drošības sajūta ierindojas prioritāšu augšgalā.

 

  • Pirmkārt, lai mēs varētu sniegt atbalstu bērnam, mums jābūt drošiem, pārliecinātiem par sevi. Kā es jūtos? Kas manī rada šīs sajūtas? Vai sajūtas mani apmierina? Kas no manis ir atkarīgs, lai uzlabotu savu pašsajūtu? Kas ir mani resursi, lai es justos labi? Tie ir daži jautājumi uz kuriem gūtās atbildes spēs mūs līdzsvarot un ļaus apzināties, kā jūtas bērns un kā mēs varam viņu atbalstīt.

  1. semestra APU līderi ⛸slido⛸ un plāno ?filmu? pēcpusdienas!

Skolā jau vairāku gadu garumā tiek īstenota APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) programma, kuras ietvaros 1. semestra noslēguma svinīgajās līnijās tika sveikti APU progrmmas līderi visās klašu grupās.

Klases tika izvērtētas, ņemot vērā divus kritērijus:

?pozitīvo un negatīvo e-klases ierakstu starpība;

?sakrāto labās uzvedības žetonu skaits.

1.semestra līderi ir: 1.c klase / 2.c klase / 3.b klase / 4.b klase / 5.a klase / 6.d klase / 7.a klase / 8.a klase/ 9.a klase/ 10. klase.

Kā pateicības balvu par veiksmīgo 1.semestri 1.c un 2.c klases skolēni saņēma iespēju organizēt filmu pēcpusdienu, bet 3.-10. klases skolēni - iespēju doties uz slidotavu!

Ar prieku uzgavilējam APU progrmmas līderiem! ?Hip,hip urrā!?

APU_slidosana_v3.jpg

Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg