Lai droša vasara!

Mācību gada noslēgumā 1.-4.kl. skolēniem bija iespēja piedalīties skolas organizētajā mini konkursā par drošības noteikumiem, kurus nepieciešams ievērot vasaras brīvlaikā.
Konkursa mērķis bija aktualizēt dažādu jomu drošības noteikumus.
Konkursa norise tika integrēta mācību procesā ietvaros. No katras klases tika izvirzīti labākie darbi, kuri apkopoti video materiālā.
Paldies 1.-4.kl. audzinātājām un radošajiem skolēniem, kuri ieguldīja darbu!
Lai droša vasara!


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg