Seminārs par sociāli emocionālo mācīšanos

Š.g. 11.aprīlī Ozolnieku vidusskolas BAIC vadītāja, psiholoģe Inga Pētersone un direktores vietniece audzināšanas jomā Inese Mičule piedalījās seminārā „Sociāli emocionālās mācīšanās ieviešana mācību procesā un nepieciešamais atbalsts procesa sekmēšanai”.

Semināru ar savu uzrunu atklāja Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, kurš uzsvēra, ka sociāli emocionālā mācīšanās ir tikpat svarīga kā akadēmiskā mācīšanās.

Seminārs par sociāli emocionāl...
Seminārs par sociāli emocionāl...
Seminārs par sociāli emocionāl...

 

Valsts izglītības satura centra vecākā eksperte/pētniece, psiholoģe Baiba Martinsone aktualizēja ideju, ka daudzu problēmu iemesli skolās ir sociāli emocionālo kompetenču trūkums. Sociālās un emocionālās prasmes var apgūt tāpat kā rēķināšanu, lasīšanu un rakstīšanu. Sociāli emocionālā mācīšanās ir kompetencēs balstīta mācīšanās, kuras procesā indivīds apgūst un attīsta kompetences:

  • saprast sevi,
  • pārvaldīt sevi,
  • saprast citus,
  • saprasties ar citiem,
  • pieņemt atbildīgus lēmumus.

Pasaulē sociāli emocionālā mācīšana ir zināma jau 25 gadus un efektīva visās vecuma grupās gan pilsētās, gan laukos.  Sociāli emocionālās mācīšanās ieguvumi ir:

  • pieaug piesaiste un piederība skolai,
  • mazāk uzvedības un emocionālo problēmu,
  • uzlabojas sekmes,
  • mazāk bezdarba, likumpārkāpumu un atkarību,
  • sadarbošanās ar vienaudžiem un pieaugušajiem.

Semināra pēcpusdienā norisinājās paneļdiskusija, kurā piedalījās jomu eksperti un kuras laikā tika gūti apstiprinājumi par sociāli emocionālās mācīšanas  pozitīvajiem aspektiem.

Ozolnieku vidusskola atbalsta programmas ieviešanu skolā, jo ir pozitīva pieredze ar projektu „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, kas iet roku rokā ar „Sociāli emocionālo mācīšanu”.

Plānots, ka 2018./2019.mācību gadā 10 Latvijas skolām būs iespēja piedalīties projektā, kuras mērķgrupa būs 3.-4. un 7-8. klašu skolēni, skolas vadība, skolotāju komanda un skolas darbinieki. Tuvākajā laikā projekta vadības komanda sazināsies ar skolām, kuras piedalīsies projektā un mēs ceram, ka Ozolnieku vidusskola būs 10 skolu sarakstā.


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg