5.februārī mūsu skolā risinājās Skatuves runas konkurss 5. - 6.klašu skolēniem. Izteiksmīgi tika runāti patriotiski, arī mūsdienu jaunietim tematiski aktuāli dzejoļi (piemēram, par vēstuli Ziemassvētku vecītim vai par tēti – šoferi, kurš sastrēguma laikā bērnam iemāca daudz jaunu vārdu).

Skatuves runas konkurss
Skatuves runas konkurss
Skatuves runas konkurss
Skatuves runas konkurss
Skatuves runas konkurss
Skatuves runas konkurss

 

No 29. janvāra līdz 2. februārim Ozolnieku vidusskolā pēc iepriekš izstrādāta plāna notika projektu nedēļas aktivitātes, kurās iesaistījās 2. - 8., 10. un 11. klašu skolēni. 3. un 6. klašu skolēni šajā nedēļā veica arī Valsts diagnosticējošā darba latviešu valodā mutvārdu daļu. Savukārt 9. un 12. klašu skolēni pārbaudīja savas zināšanas izmēģinājumu eksāmenos.

Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa

Projektu prezentācijas
Projektu prezentācijas
Projektu prezentācijas
Projektu prezentācijas
Projektu prezentācijas
Projektu prezentācijas

 

Jelgavas un Ozolnieku novadu fizikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem  9.klašu grupā 1.vietu izcīnīja 9.b klases skolnieks  Zemgus Tauriņš2. vietu 12.klašu grupā ieguva 12.a klases skolnieks Namejs Kugrēns. Paldies par piedalīšanos olimpiādē devīto klašu skolēniem Megijai Stepanovai, Kristapam Brikam -Dravniekam, Tadam Jurginauskim un Anetei Vīnavai. Jauniešus olimpiādei sagatavoja  fizikas skolotāja Inna Galviņa.

Tulkojumā no grieķu valodas „kaligrāfija” nozīmē skaisti rakstīt. Mūsdienu datorizētajā pasaulē  mākslinieciska rakstīšana ar roku uz papīra, burtu un ornamentu izzīmēšana jau tiek dēvēta par rakstības mākslu.

Jau piekto gadu Latvijas Krievu kultūras un izglītības svētku “Tatjanas diena” ietvaros tiek organizēts kaligrāfijas konkurss. Šajā mācību gadā skolēni, kuri apgūst krievu valodu kā dzimto valodu vai svešvalodu, kaligrāfiski un gramatiski pareizi centās uzrakstīt S. Maršaka dzejoli. Kopumā konkursā piedalījās 276 skolēni no dažādām Latvijas skolām.

Ceturtdien, 18. janvārī, Elejas vidusskolā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu konkurss ģeogrāfijā 7.-8. klašu komandām. Konkursā tika pārbaudīta skolēnu erudīcija, veicināta skolēnu aktīva interese par savas skolas, novada tradīciju, kultūrvēsturiskā mantojuma, apkārtējās vides izzināšanu un saglabāšanu, novērtētas skolēnu zināšanas un prasmes ģeogrāfijā. Konkurss motivēja skolēnus meklēt informāciju ārpus mācību programmas, padziļināti mācīties ģeogrāfiju.

11 komandu konkurencē Ozolnieku vidusskolas „trīs Kārļu” komanda - Kārlis Strautnieks, Kārlis Dumpis un Kārlis Krišjānis Zakrepskis izcīnīja 3.vietu.

Skolēnus konkursam sagatavoja ģeogrāfijas skolotāja Aina Krūmiņa.

Sveicam komandu un skolotāju ar veiksmīgu sniegumu konkursā!

Direktores vietniece izglītības jomā Irina Lapiņa

12. janvārī notika skolas latviešu valodas olimpiāde 5. - 9. klasēm. Uz to bija uzaicināti 47 dalībnieki – skolēni no katras klases, kuri latviešu valodā bija saņēmuši augstākos vērtējumus, 1. semestri beidzot.

22. janvārī veiksmīgākie saņēma atzinības rakstus, kā arī visiem dalībniekiem tika saldā balva. Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem par piedalīšanos!

Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...

 

Skolas latviešu valodas olimpiādes uzvarētāji 5. - 9. klasēs

1.semestra noslēgumā, 20.un 21.decembrī,  projekta  Nr.8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros Ozolnieku vidusskolas pirmklasnieki (1.a, 1.b, 1.c un 1 b. klases), otrklasnieki (2.a, 2.c, 2.d klases) devās mācību vizītē uz Dabas muzeja ekspozīciju zālēm.

Trešo klašu skolēniem (3.a, 3.b un 3.c)  bija iespēja apskatīt muzeja ekspozīcijas, kā arī  piedalīties  izzinošā nodarbībā „Koki”.

Mācību vizīte Dabas muzejā
Mācību vizīte Dabas muzejā
Mācību vizīte Dabas muzejā
Mācību vizīte Dabas muzejā