Marta pēdējā dienā tika pasludināti LVM Bioekonomikas skolas stipendiju konkursa vidusskolēniem rezultāti. Priecīgu ziņu saņēma mūsu skolas 12.klases skolniece Rūta Balode, kas konkursā  ieguva 3.vietu  un no Latvijas Valsta Mežiem saņems stipendiju 300 EUR apmērā. Rūtas veidotais video par koksnes biorafinēšanu ir ieguvis augstu novērtējumu no žūrijas un balsotājiem sociālajos tīklos.

Paldies Rūtai par ieguldīto darbu un skolas popularizēšanu!

Paldies visiem, kas atbalstīja Rūtu un balsoja par  viņa veidoto video!

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS "Latvijas Finieris", SIA "Rīgas meži" un Valsts izglītības satura centru organizēja vidusskolēniem stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazina , pētīja  dabā un risināja  jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu. Šī gada tēma - koksnes biorafinēšana

 Konkursa 1. kārtā “ATKLĀJ”, vidusskolēniem bija  individuāli jārada plakāta skice par to, kas ir bioekonomika saistībā ar gada tēmu “Koksnes biorafinēšana”.

Konkursa 2. kārtā “IZPĒTI DABĀ” jaunieši  devās  Bioekonomikas ekspedīcijā, lai  iepazītu Latvijas lielāko atjaunojamo resursu – mežu – un gūtu ieskatu inovācijās AS “Latvijas Finieris” rūpnīcās un SIA “Rīgas meži” ražotnēs kopā ar nozares ekspertiem.

Konkursa 3. kārtā “RUNĀ” jauniešiem bija  iespēja radīt vienu minūti garu video vēstījumu saviem vienaudžiem ANO Starptautiskajā Meža dienā, kas ik gadu tiek atzīmēta 21. martā. Video tēma “Koksnes biorafinēšana”, atklājot koksnes produktu lomu klimata pārmaiņu mazināšanā un inovāciju radīšanā.

Šajā konkursā piedalījās arī mūsu skolas jaunieši - Rūta Balode ( 12.klase), Evija Jureviča un Kaspars Gržibovskis (11.klase). Jaunieši  veiksmīgi ir izpildījuši visus konkursa uzdevumus un tagad gaida žūrijas vērtējumu.

Video ir publicēti 12. martā Facebook lapā “Izzini mežu, Latvija”, kur ikviens Facebook lietotājs līdz 26. martam var balsot par video, spiežot “Patīk”. Publiskais balsojums veido ceturto vērtēšanas kritēriju – komunikāciju sociālajos medijos .

Aicinu atbalstīt Eviju, Rūtu un Kasparu  un nobalsot par jauniešu veidotajiem  video!

Evijas video - https://www.facebook.com/watch/?v=249304650246630 

Rūtas video - https://www.facebook.com/watch/?v=428857591673417 

Kaspara video - https://www.facebook.com/watch/?v=5206584139416510

Šogad Zemgales reģiona konferencē 5.martā piedalījās četri Ozolnieku vidusskolas 11.klases skolēni.

Divi skolēni startēja Dabaszinātņu  nozaru grupā: Kaspars Grižbovskis prezentēja savu pētniecības darbu “Populārāko peldvietu ūdens piesārņojums Ozolnieku novadā.”, kas tika izstradāts Ozolnieku vidusskolas ķīmijas skolotājas Lolitas Meinhardes vadībā un  skolniece Evija Jureviča ar savu darbu “Zero Waste pamatprincipu pielietošana ikdienā. ” ar darba vadītāju Intu Vaškevicu. Tika pieteikts darbs arī humanitāro un mākslas zinātņu nozarē “ Bezmaksas mobilās aplikācijas angļu valodas patstāvīgai un padziļinātai apguvei Ozolnieku vidusskolas 9.-12. klašu skolēniem. ”, kuru izstrādāja Marika Karpoviča ar savu darba vadītāju Ozolnieku vidusskolas angļu valodas skolotāju Alīnu Rjabovu. Kā cetrurtā dalībniece Zemgales reģionālajā konferencē bija Evelīna Oglīte ar darbu “Nodokļu izmaiņu ietekme uz mājsaimniecību ienākumiem laika periodā no 2018. līdz 2020. gadam.” ar darba vadītāju ekonomikas skolotāju Ritu Īvi-Zaķi, pārstāvot sociālo zinātņu nozaru grupu.

Sagaidot Zemgales reģionālās konferences rezultātus 8. martā,  saskaņā ar Latvijas Lauksamniecības universitātes informāciju 62 skolēnu darbi tika izvirzīti uz valsts konferenci 31.martā. Pavisam Zemgales reģionā ir 16 skolēni ar iegūtu pirmo pakāpi, tai skaitā divi Ozolnieku vidusskolas skolēni Kaspars Grižboskis un Evelīna Oglīte, kuri ieguva 90 un vairāk punktus no kopējiem 100 punktiem.  Kā arī viena no dalībniecēm - Evija Jureviča saņēma kopvērtējumā III pakāpi.

Ozolnieku vidusskola atzinīgi vērtē ikviena skolēna ieguldījumu pētnieciskā darba izstrādē, kaut arī tas netika izvirzīts Zemgales reģionālajai konferencei. Paldies visiem darba vadītājiem par atbalstu skolēnu prasmju pilnveidošanā.

Nu jau tradicionāli katra semestra sākumā Ozolnieku vidusskolas 9.-12.klašu skolēniem ir iespēja pieteikties un saņemt Leču ģimenes stipendiju 300 EUR apmērā.

Izvērtējot 2020./2021.m.g. 1.semestra rezultātus un uzrakstot motivacijas vēstuli, stipendijai pieteicās vienpadsmit mūsu skolas mērķtiecīgākie audzēkņi.

Apsveicam un lepojamies ar mūsu stipendiātiem - 9.klases skolēnu Jāni Vaškevicu un 11.klases skolēniem Eviju Jureviču un Kasparu Gržibovski!

Ozolnieku vidusskolas kolektīvs saka milzīgu PALDIES Annai un Ilgvaram Lečiem par atbalstu un ticību mūsu izglītojamiem!

Vītolu fonda Leču ģimenes stip...
Vītolu fonda Leču ģimenes stip...
Vītolu fonda Leču ģimenes stip...

26.novembrī tiešsaistē notika Bioloģijas valsts 43. olimpiādes otrais posms novados. Skolēni parādīja zināšanas un prasmes gan teorētiskos, gan praktiskos jautājumos par bioloģiju.

No mūsu skolas piedalījās trīspadsmit audzēkņi, no kuriem vairāki ieguva godalgotas vietas.

9.klašu grupā:

1.vieta Jānis Vaškevics

1.vieta Elīza Zeltiņa

3.vieta Kitija Donga

3.vieta Ella Luīze Zarāne

Skolotāja Laura Stepiņa

10.klašu grupā:

2.vieta Sigita Vīnava

11.klašu grupā

1.vieta Ieva Kļaviņa

3.vieta Evelīna Meijere

12.klašu grupā

1.vieta Kristaps Briks-Dravnieks

2.vieta Megija Stepanova

Skolotāja Ieviņa Zakrepska

Paldies skolēniem, skolotājiem un vecākiem par ieguldīto darbu!

TU skolaArī šajā mācību gadā Ozolnieku vidusskola īsteno sadarbības projektu ar biznesa augstskolu "Turība". 12. kalšu skolēniem tiek dota iespēja attīstīt savas zināšanas un prasmes uzņēmēmējdarbības jomā, Šogad pirmā nodarbība norisinājās 24. septembrī, kur tika stāstīts par komunikācijaskanāliem un veidiem, biznesa ABC.

Otrā nodarbība 28. oktobrī notiek tiešsaistē, kuras laikā skolēni uzzinās par komandas veidošanu un līdera prasmēm. Diemžēl pašlaik nav iespēja īstenot ekskursijas uzņēmumos, kuru laikā skolēniem iespēja uzdot jautājumus par uzņēmējdarbības un ražošanas procesiem.