Atskats uz Erasmus+ pieredzes apmaiņu

 

 

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) stratēģiskās skolu sadarbības partnerības projekts Nr. 2015-1-DE03-KA219-013532_6  „Skola, teātris un karjeras izvēle”

Atskats uz Erasmus+ pedagoģisko pieredzes apmaiņu

Paldies skolotājiem un skolēniem par piedalīšanos Erasmus+ aktivitātē mūsu skolā aprīļa beigās, kad skolā viesojās vizuālās mākslas un mājturības skolotāja Karin Wühr no Vācijas.

Atskats uz Erasmus+ pieredzes ...
Atskats uz Erasmus+ pieredzes ...
Atskats uz Erasmus+ pieredzes ...
Atskats uz Erasmus+ pieredzes ...
Atskats uz Erasmus+ pieredzes ...
Atskats uz Erasmus+ pieredzes ...

 

Skolotāja uzzināja par mūsu skolu un ikdienas mācību darbu, dodoties ekskursijā pa skolu Nameja Kugrēna un Edvarda Rainera Krūmiņa vadībā.

Ar savu pieredzi vizuālās mākslas stundās labprāt dalījās skolotājas Solveiga Skrebele un Valda Hāze, kur interesantā veidā skolēni apguva iemaņas portretu veidošanā un kur skolēni, ievērojot secību un paraugoties no ģeometrijas skatpunkta, zīmēja gulbi.

Skolotājai veiksmīga sadarbība izveidojās ar mājturības skolotāju Kristīni Bolšteini, novadot mājturības divas stundas 5.b klases meitenēm. Viesskolotāja dalījās savā pieredzē, veidojot apsveikuma kartiņu pēc īpašas tehnikas, ko dēvē par „Iris Folding”. Paldies Namejam Kugrēnam, kurš stundā palīdzēja nodrošināt komunikāciju angļu un latviešu valodās.

Skolotājai K. Wühr bija iespēja vērot mācību stundas mājturības un kokapstrādes kabinetos, kad skolotāja Arņa Kiršteina vadībā meitenes apguva kokapstrādes elementus, bet puiši skolotājas Kristīnes Bolšteines vadībā apguva ēst gatavošanas prasmes.

Vērtīgs ieguvums bija arī skolotājas K. Wühr piedalīšanās vācu valodas stundās, kur viņa iepazīstināja ar federālās zemes Bavārijas kultūru un tradīcijām un sadarbībā ar vācu valodas skolotāju Iritu Semani novadīja bērniem interaktīvu viktorīnu.

Skolotājai radās ļoti labs iespaids par mūsu skolu – pirmais, ko skolotāja ievēroja, tā ir mūsu skolas patīkamā vide un tehniskais aprīkojums, īpaši uzsverot kokapstrādes kabineta aprīkojumu, par ko viņa labprāt pastāstīs un parādīs saviem kolēģiem Vācijā. Tāpat skolotājai pozitīvu iespaidu atstāja mūsu skolas bērni un jaunieši ar savu atvērtību, stundas darba gaitas ievērošanu un pozitīvo attieksmi.

Paldies! Tikai kopā varam gūt interesantu un vērtīgu dzīves pieredzi, apgūt kompetences, piedaloties dažādos projektos.

Projekta koordinatore

Irita Semane

Projekta koordinatore Irita Semane