UNESCO nedēļa 2016

Latvijas un Vācijas nemateriālie kultūras mantojuma dārgumi

Kopš mūsu skola ir pievienojusies UNESCO Asociēto skolu projektam – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas skolu tīklam pasaulē izglītības jomā, mēs apzinātāk piedomājam par Latvijas dārgumu - mūsu valsts un tautas vērtību – cildināšanu.

UNESCO nedēļa 2016
UNESCO nedēļa 2016
UNESCO nedēļa 2016
UNESCO nedēļa 2016
UNESCO nedēļa 2016
UNESCO nedēļa 2016

Un tā, atzīmējot UNESCO nedēļu 2016 Latvijā, 9. a un b klašu skolēni, kuri apgūst vācu valodu, 5 mācību stundās, kā arī ar patstāvīgu darbu mājās, strādāja pie tēmas “Latvijas un Vācijas nemateriālie dārgumi – mazas un lietas tautas kultūras mantojums”.

Tas bija izaicinoši, grūti, jo mācību process lielākoties noritēja vācu valodā, bet tajā pašā laikā interesanti, jo tas, ka spējam nosaukt savas vērtības, ne vienmēr nozīmē, ka zinām un spējam par tām padziļināti runāt un stāstīt.

Arī par Vācijas kultūras mantojuma dārgumiem līdz šim apzināti stundās nebijām runājuši, tā kā interesanti bija iepazīt Vācijas kultūrvērtības gan nacionālā līmenī, gan arī mūsu skolas sadarbības partneru no Vācijas skatījumā. Un visbeidzot salīdzināt, cik daudz kopīga vai atšķirīga ir mazas un lielas tautas vērtību izpratnē un mantojumā.

Šajās piecās stundās izdevās izmantot dažādas mācību metodes un pieejas – skolotājas stāstījumu, jautājumus un atbildes, video materiālu demonstrēšanu, informācijas apkopošanu no dažādiem resursiem, pāru un grupu darbu, prezentāciju un/vai plakātu veidošanu, to prezentēšanu, kā arī pašizvērtēšanu – kas izdevās, ko ieguva un iemācījās no šīm stundām, ko vēlams uzlabot prezentācijās, kas patika šo stundu ciklā.

Paldies Uvai Luīzei Cimermanei, Niklasam Janis Effgenam, Kristīnei Jermolajevai, Luīzai Franciskai Dūdai, Martai Genei, Elīzai Indriksonei un Kristiānai Zarembai par atsaucību un līdzdarbošanos, iepazīstot un cildinot Latvijas, mācoties izprast Vācijas kultūrvērtības.

Sagatavoja Irita Semane

Vācu valodas skolotāja