“Pasaules lielākā mācību stunda”

Pasaules lielākās mācību stundas akcija Latvijā un tās īstenošana Ozolnieku vidusskolā

Pasaules lielākās mācību stundas Latvijā akcija noslēdzās ar pasākumu Izglītības un Zinātnes ministrijā š.g. 7. decembrī, kur kopā tika pulcināti tie pedagogi, kas ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanā sagatavoja nodarbības plānus un realizēja tos kopā ar savas skolas jauniešiem. Pasākumā tika apbalvoti veiksmīgāko mācību stundu veidotāji – pedagogi.

“Pasaules lielākā mācību stund...
“Pasaules lielākā mācību stund...
“Pasaules lielākā mācību stund...

 

Ozolnieku vidusskolas skolotājas Sarmīte Čerņajeva un Irita Semane saņēma pateicību par aktīvu piedalīšanos šajā starptautiskajā akcijā ar īstenotiem nodarbību plāniem.

Matemātikas skolotāja Sarmīte Čerņajeva izveidoja un īstenoja mācību stundu 11. a klasei par tēmu “Karjeras kompetenču veidošana ārpusprogrammas aktivitātēs”.

Nodarbības mērķis:

  • Veidot priekšstatu, kas ir kvalitatīva matemātikas izglītība, ko tā dod personībai un sabiedrībai un kā to iegūt;
  • Veicināt skolēnu interesi un sniegt atbalstu patstāvīgam darbam matemātikas apguvē.

Vācu valodas skolotāja Irita Semane izveidoja un īstenoja 5 mācību stundu ciklu 9. a un b klašu grupai par tēmu “Latvijas un Vācijas nemateriālie dārgumi – mazas un lielas tautas kultūras mantojums”.

Nodarbības mērķis:

  • Apzināties un dziļāk iepazīt Vācijas un Latvijas nemateriālos kultūras dārgumus kā nozīmīgu lielas un mazas tautas kultūras mantojuma sastāvdaļu.

Paldies pedagogiem un 11. a un 9. a un b klašu skolēniem par aktīvu līdzdarbošanos UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas atbalstītajā akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”.