UNESCO nedēļa Ozolnieku vidusskolā

No 9. Līdz 15.oktobrim visā Latvijā tiek atzīmēta UNESCO nedēļa, kuras tēma šogad ir “Kultūras mantojums lietojumā”. Tās ietvaros UNESCO LNK aicina pievērsties tēmām, kurās ikdienas dzīve saskaramies ar materiālo un nemateriālo mantojumu, īpaši izceļot kulinārā mantojuma nozīmi. Kā arī UNESCO nedēļas ietvaros aktuāla ir Pasaules lielākās mācību stundas tēma „Katram šķīvim savs stāsts”, kas akcentē ilgtspējīgu pārtikas patēriņu un veselīgu dzīvesveidu.

Ozolnieku vidusskolas aktivitātes par godu UNESCO nedēļai:

  1. Visu nedēļu skolas bibliotēkā ir pieejama izstāde „Kulinārais mantojums”, kuru īpaši aicinām apmeklēt klašu audzināšanas stundās.
  2. UNESCO nedēļas laikā vairāki Ozolnieku vidusskolas skolotāji piedalīsies Pasaules lielākās mācību stundas akcijā – veidos un vadīs mācību stundas akcentējot ilgtspējīgu pārtikas patēriņu un veselīgu dzīvesveidu;
  3. Savukārt, ceturtdien, 12.oktobrī, skolā norisināsies īpaša akcija „Ozolnieku vidusskolas lielākā mācību stunda”. Tās mērķis ir vienas dienas garumā visās klasēs akcentēt kādu no UNESCO nedēļas tēmām: 1) ilgtspējīga pārtikas patēriņa problēmas Latvijā un pasaulē (piem., cik daudz pārtikas tiek patērēts un cik daudz izmests atkritumos, bada problēmas pasaulē u.tml.) vai arī 2) iepazīties ar Latvijas ēdiena gatavošanas tradīcijām; pētīt kopīgās un atšķirīgās iezīmes dažādos reģionos, analizēt, cik ilgtspējīgs un veselīgs ir tradicionālais ēdiens šodien.