Konkurss "Eseja par skolotāju"

Noslēdzies Skolu muzeju biedrības organizētais radošo darbu konkurss „Eseja par skolotāju”, kas bija veltīts muzejnieka, kolekcionāra, skolotāja Jāņa Grestes 140. dzimšanas dienai. Izglītojamie tika aicināti iepazīt kāda šodien vai pagātnē strādājoša skolotāja personības nozīmību skolēna vai skolas izaugsmē, mudināti saskatīt skolotāja ikdienas darbā būtisko un neparasto, vērot, analizēt, izpētīt un izteikt savas pārdomas par personībām un notikumiem skolā literārā valodā.

Konkursam tika iesniegti 463 skolēnu radošie stāsti no dažādām Rīgas un Latvijas novadu skolām. Darbi tika vērtēti 4 vecuma grupās (1.-4. klases, 5.-6. klases, 7.-9. klases, 10.-12. klases). Visvairāk darbu - vidusskolas grupā.

Arī Ozolnieku vidusskolā decembrī un janvārī tika uzrakstītas 113 esejas par 29 skolotājiem. Katrā no tām kāds zelta grauds, daudz pateicības un mīļu vārdu skolotājiem. Prieks, ka rakstīts gan par tiem pedagogiem, kuri ikdienā blakus, gan par tiem, kuri ierakstīti skolas vai ģimenes vēstures lappusēs. Šīs esejas ir skaista dāvana savai skolai 170. jubilejas gadā.

Nesen saņēmām ziņu par iepriecinošiem konkursa rezultātiem.

1. vieta- 4.b klases skolniecei Līvai Skrupskai par eseju “Varavīksne”, veltītu skolotājai Vinetai Zīvertei.

2. vieta- 8.b klases skolniecei Nikolei Herai Buncei par eseju “Slēpto dimantu spodrinātāja”, veltītu skolotājai Lolitai Meinhardei.

3. vieta- 10.a klases skolniecei Līvai Slokai par eseju “Atdot sevi visu”, veltītu skolotājai Elgai Hāzei.

Lepojamies un sveicam!

Maija Kārkliņa, skolas muzeja pedagogs