Paaudžu pēctecība Ozolnieku skolā

Skolas vēstures muzejā izveidota jauna ekspozīcija. Apskatei tiek piedāvāts Ozolnieku skolā mācījušos dzimtu koks "Paaudžu pēctecība Ozolnieku skolā"─ ar pārliecību, ka tas veicinās skolēnu piederības izjūtas stiprināšanu dzimtajai vietai un savai skolai.

Sākums šim dzimtu kokam bija 2014./2015. mācību gadā, kad 11. klases skolēns (tagad jau absolvents) Mareks Stepiņš izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu “Paaudžu pēctecība Ozolnieku skolā”. Tika aptaujāti 1. – 12. klašu skolēnu vecāki ar mērķi noskaidrot, vai viņi un viņu ģimenes locekļi savulaik mācījušies šajā skolā. Mareks izzināja 16 dzimtas, kuras 3 vai 4 paaudzēs mācījušās Ozolnieku skolā.

Iesākto pētījumu turpināja muzeja pedagoģe Maija Kārkliņa sadarbībā ar muzeja padomi. Šobrīd ir apzinātas vairāk nekā 20 dzimtas trīs un vairāk paaudzēs. Izpēte tiks turpināta, jo šīs ir tikai tās dzimtas, kuru jaunākā paaudze šobrīd mācās Ozolnieku vidusskolā.

2017.gada pavasarī 9.b klases absolventi (klases audzinātāja Guna Stūrmane) skolai uzdāvināja pašu gatavotu liela izmēra planšeti, uz kuras uzzīmēts ozols ar 7 vareniem zariem. Tagad šie 7 žuburi ir piebiruši ar skolas logo ozola lapiņām, uz kurām rakstīti vārdi, uzvārdi un skolas beigšanas gadu skaitļi.

Visdižākā ir Vīnavu–Ezermaņu–Liepiņu–Kalneju dzimta (4 paaudzes, 23 cilvēki). 3 paaudžu dzimtas ozolā ir vairākas: Duntavu–Kalēju–Siricu–Dravu dzimta (13), Babčuku–Krūzu dzimta (13), Bīnemaņu–Kalnetu–Portnaju–Dovguško dzimta (11), Ģinguļu–Kraužu dzimta (8), Grīnbergu–Reimaņu –Sūnu dzimta (8). Melderu–Medjānovu–Piņņu zarā ir divu paaudžu 9 cilvēki.

Nākamos ozolus gaida Veinbergu–Ulmaņu–Semaņu, Briku-Dravnieku –Veļiku, Strautnieku, Arāju, Geņu–Jureviču, Liepuru–Veidu, Kārklu–Gravu–Vanagu, Pētersonu, Zustrupu–Rupeiku, Ānu–Stinku, Skadiņu, Birkānu–Aleksanderu, Kroņu–Rozentālu–Šveicaru un vēl citas dzimtas.

Skolas vēstures muzeja padome aicina atsaukties arī absolventus, kuru ģimenes vairākās paaudzēs mācījušās Ozolnieku skolā. Būsim pateicīgi par katru papildinājumu Ozolnieku skolā mācījušos dzimtu koku izveidē.

Maija Kārkliņa, muzeja pedagogs