Skolas vēstures muzeja gidu atestācija

Šajā mācību gadā skolas vēstures muzejā darbojas jauna muzeja padome – 7.a klases skolnieces Megija Grundmane, Marta Anna Stinka, Eva Vīnava, Sigita Vīnava un Līva Zigmunde.

Skolas vēstures muzeja gidu at...
Skolas vēstures muzeja gidu at...
Skolas vēstures muzeja gidu at...
Skolas vēstures muzeja gidu at...
Skolas vēstures muzeja gidu at...
Skolas vēstures muzeja gidu at...

 

1.semestrī meitenes iepazinās ar skolas muzeja padomes nolikuma saturu un struktūru, sadalīja pienākumus. Nākamais solis bija muzeja ekspozīcijas apzināšana un savas meistarības pilnveidošana ekskursiju vadīšanai par dažādiem skolas vēstures laika posmiem un tēmām, akcentējot radošu un individuālu pieeju katrai apmeklētāju grupai.

29.janvārī Megija, Marta Anna, Sigita un Līva savas prasmes vadīt ekskursiju skolas muzejā un piesaistīt klausītāju uzmanību veiksmīgi parādīja skolas sociālo zinību metodiskās grupas skolotājām. Nākamajā dienā Eva, interesanti stāstot par 70.- 80. gadu mācību laukumiem un skolēnu ražošanas brigādēm, ar muzeju iepazīstināja 1.a klases skolēnus un viņu audzinātāju Ievu Šaliņu, kura ir Ozolnieku vidusskolas absolvente, bet šajā skolā strādā pirmo mēnesi.

Līdz ar to Megija Grundmane, Marta Anna Stinka, Eva Vīnava, Sigita Vīnava un Līva Zigmunde ir ieguvušas sertifikātu par tiesībām vadīt ekskursijas Ozolnieku vidusskolas vēstures muzejā.

Laipni gaidīti skolas muzejā, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku ar muzeja pedagoģi!

Maija Kārkliņa, muzeja pedagoģe