Skolas karogs un logo

 

Ozolnieku vidusskolas himna

Bija ceļš un ir joprojām,

Negribas man aiziet projām

Saka priekšā sirds - tur tālumā

Kas spoži mirdz.

Lēni laika soļiem rimtiem,

Cauri desmitiem un simtiem.

Gadu iets laikam līdz.

Skola, es ar kuru tiekos,

Ceļa galā Ozolniekos.

Atbalss mežā atskan klusi uz to pusi,

Kurā atspīd saules stari,

Aicina, tu visu vari, vari vēl vairāk.

Paņem to zelta staru,

Nes savai dzīvei līdz.

Pavedienu garu, kas no bērnības vīts.

Aizgājušo dienu, lai tev nebūtu žēl.

Ozolnieku skolā atgriezies vēl.

Kamēr visu vēju elpa

Meža galus noglāstīs

Manas mīļās skolas logos

Gaisma nedzisīs.

Skanēs bērnu balsis skaļas

Sirds un dvēsele ir vaļā

Skola tev ienākot

Es ar bērnību te tikos

Ceļa galā Ozolniekos

Atbalss mežā atskan klusi uz to pusi,

Kurā atspīd saules stari,

Aicina, tu visu vari, vari vēl vairāk.

Paņem to zelta staru,

Nes savai dzīvei līdz.

Pavedienu garu, kas no bērnības vīts.

Aizgājušo dienu, lai tev nebūtu žēl.

Ozolnieku skolā atgriezies vēl.

 

Skolas himnas audio ieraksts (*.mp3)

Skolas himnas autore Ingūna Lipska