Vēsture

Nozīmīgākie dati skolas vēsturē

1846. Ozolnieku pagastā dibināta Ozolmuižas skola.

1902. Uzcelta vecā skolas ēka – četrgadīgā pamatskola.

1922. Darbu sāk Ozolnieku Skuju četrgadīgā pamatskola.

1933. Izveidota sešgadīgā pamatskola.

1935. Skolai uzbūvēts 2. un 3. stāvs.

1948. Izveidota septiņgadīgā skola.

1962. Izveidota astoņgadīgā skola.

1987. Uzcelta jaunā vidusskolas ēka.

1990. Ozolnieku vidusskolas pirmais izlaidums.

1993. Dibināta Ozolnieku vidusskolas jaunsargu organizācija.

1995. – 2002. Profesionāli orientētās valsts aizsardzības programmas apguve vidusskolas klasēs (5 izlaidumi).

2000. – 2004. Profesionāli orientētās robežsargu apmācības programmas apguve vidusskolas klasēs (2 izlaidumi).

2000. Izveidots Ozolnieku vidusskolas Bērnu attīstības un izglītības centrs.

2005. Uzcelta skolas sporta – aktu zāle.

2008. Renovēta vecā skolas ēka, tajā atvērta pirmskolas izglītības iestādes „Zīlīte” filiāle.

2011. Atklāts skolas muzejs.

2013. Vidusskolas ēkai uzbūvēts 4. stāvs.

No 2015. Ozolnieku vidusskola – UNESCO ASP dalībskola.

No 2015. Ieviesta programma “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU).

2016. Iegūts Latvijas Ekoskolas nosaukums.

Ozolnieku skolas direktori

1920. - 1941. Lūcija Cīruļniece-Neilande

1941. - 1948. Juliāns Grīnbergs

1948. - 1949. Jānis Gineborgs

1949. - 1954. Ulrihs Lakstiņš

1954. - 1987. Ilona Švarckopfa

1987. - 1989. Regīna Jurjāne

1990. - 1993. Pēteris Kruglaužs

1993. - 1994. Andris Presis

1995. - 2008. Vaira Mocebekere

2008. - 2017. Klāra Stepanova

No 2018. Dina Tauriņa