Aktualitāšu arhīvs

Interaktīvi integrējoši pasākumi skolās, iekļaujošas un drošas vides veidošanai

Projekts “Mazā Mula pēta”

Gatavosim veselīgas uzkodas kopā!

ESF projekta logo

Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā

ESF pilotprojekts 3. un 7.klašu skolēniem

ESF projekta logo

Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā

ESF projekta logo

“Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā 1. -3.klase “Mazā Mula pēta””

ESF projekta logo

“Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā 1. -3.klase “Mazā Mula pēta””