Uzņemšana

Droša un moderna vide

Mūsdienu prasībām atbilstošas plašas telpas un moderns aprīkojums. Liela mūsdienīga sporta zāle un plašs stadions. Mācībām piemērota skolas apkārtne - zaļā klase, pļava, dārzs, mežs.

Sadarbība un atbalsts

Draudzīga, atbalstoša attieksme pret ikvienu, izaugsmes veicināšanai.

Radošums

Radoši pedagogi un skolēni. Ikviens radīs iespēju sevi realizēt pulciņos un pasākumos.

Izglītības programmas

1.-9. klase

Pamatizglītības programma

Programmas kods: 21011111

Licences nr.: V_4166

1.-9. klase

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences nr.: 21015611

1.-9. klase

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Programmas kods: 21015811

10. - 12. klase

Vispārējās vidējās izglītības programma

Programmas kods: 31016011

Licences nr.: V_4168