Kontakti

Kontaktpersonas

Direktore

Direktore

Everita Borisova

Darba laiks:
P. 8.00-18.30
O., T., C. 8.00-16.30
Pt. 8.00-14.30
Pārtraukums:
12.00-12.30
Pieņemšanas laiki:
P. 16.30-18.30
Pt. 8.00-9.00

Lietvedības sekretāre

Lietvedības sekretāre

Sandra Kaulakāne

Direktores vietniece izglītības jomā (7.-12. klase)

Direktores vietniece izglītības jomā (7.-12. klase)

Kitija Valeiņa

Darba laiks:
8.00-16.30
Pārtraukums:
12.30-13.00
Pieņemšanas laiki:
T. 15.30-16.30

Direktores vietniece izglītības jomā (4.-6.klase)

Direktores vietniece izglītības jomā (4.-6.klase)

Dina Medjānova

Darba laiks:
P. 8.00-18.30
O., T., C. 8.00-16.30
Pt. 8.00-14.30
Pārtraukums:
12.30-13.00
Pieņemšanas laiki:
P. 16.30-18.30

Direktores vietniece izglītības jomā (1.-3.klase)

Direktores vietniece izglītības jomā (1.-3.klase)

Maija Neļķe

Darba laiks:
P. 8.00-18.30
O., T., C. 8.00-16.30
Pt. 8.00-14.30
Pārtraukums:
12.30-13.00
Pieņemšanas laiki:
P. 16.30-18.30

Direktores vietniece izglītības jomā (ārpusklases darbā)

Direktores vietniece izglītības jomā (ārpusklases darbā)

Inese Mičule

Darba laiks:
P., O., C. 8.00-17.00
T. 8.00 -18.30
Pt. 8.00-15.30
Pārtraukums:
12.30-13.30
Pieņemšanas laiki:
Iepriekš piesakoties
E-klasē vai telefoniski

Direktores vietniece izglītības jomā (atbalsta jomā)

Direktores vietniece izglītības jomā (atbalsta jomā)

Lelde Lulle-Pētersone

Darba laiks:
P. 8.00-18.30
O., T., C. 8.30-17.00
Pt. 8.30-15.00
Pārtraukums:
12.00-12.30
Pieņemšanas laiki:
Iepriekš piesakoties
E-klasē vai telefoniski

Direktora vietnieks izglītības jomā (IT joma)

Direktora vietnieks izglītības jomā (IT joma)

Ainārs Kākers

Darba laiks:
P. - Pt. 8.30-17.30
Pārtraukums:
11.30-12.30
Pieņemšanas laiki:
Iepriekš piesakoties
E-klasē vai telefoniski

Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Daumants Lagzdiņš

Darba laiks:
P. 8.00-18.30
O., C. 8.00-14.30
T., Pt.8.00-17.30
Pārtraukums:
12.30-13.30
Pieņemšanas laiki:
Iepriekš piesakoties E-klasē vai telefoniski

Izglītības psihologs

Izglītības psihologs

Inga Pētersone

Darba laiks:
P. 8.00-17.00
O., T., C. 8.00-15.00
Pieņemšanas laiki:
Iepriekš piesakoties
E-klasē vai telefoniski

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Jana Gabrāne

Darba laiks:
P. 8.00-18.00
O., T., C. 8.00-16.30
Pt. 8.00-15.00
Pārtraukums:
12.30-13.30
Pieņemšanas laiki:
Iepriekš piesakoties
E-klasē vai telefoniski

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Ieva Siņicina

Darba laiks:
P.-Pt. 8.00-16.30
Pārtraukums:
12.30-13.00
Pieņemšanas laiki:
Iepriekš piesakoties
E-klasē vai telefoniski

Medmāsa

Medmāsa

Ganna Korbu

Bibliotekāre

Bibliotekāre

Inta Raude

Darba laiks:
P., O., C., Pt. 8.00-14.00

Bibliotekāre

Bibliotekāre

Veneranda Trokša

Pedagogs karjeras konsultants

Pedagogs karjeras konsultants

Inese Vārslavāne

Darba laiks: P. 10.00 -18.00
O. 12.00 - 18.00
T. 12.00 - 18.00
C. 08.30 - 16.00
P. 08.30 - 15.00

Pedagogs karjeras konsultants

Pedagogs karjeras konsultants

Līga Veidemane

P., O., T., C. 9.00-16.30

Muzeja pedagogs

Muzeja pedagogs

Maija Kārkliņa

Darba laiks:
P. 16.00-18.00
O., T., C. 8.00-14.00

Rekvizīti

Maksātājs: Jelgavas novada pašvaldība
Nod. maks. Reģ. Nr. 90009118031
PVN reģ. Nr.LV90009118031
Juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
AS Swedbank – LV07HABA0551025900443
AS SEB banka – LV81UNLA0050023690285
AS Luminor – LV15RIKO0002930225014

Pakalpojuma saņēmējs: Ozolnieku vidusskola
reģ. Nr.40900002422
Adrese: Jelgavas iela 35, Ozolnieki,
Jelgavas novads, LV-3018