Kontakti

Kontaktpersonas

Direktora vietnieks izglītības jomā (audzināšanas darbā)

Direktora vietnieks izglītības jomā (audzināšanas darbā)

Inese Mičule

Direktora vietnieks izglītības jomā (mācību darbā 7.-12.klasēm)

Direktora vietnieks izglītības jomā (mācību darbā 7.-12.klasēm)

Rita Īve-Zaķe

Direktora vietnieks izglītības jomā (metodiskajā darbā 1.-6.klasēm)

Direktora vietnieks izglītības jomā (metodiskajā darbā 1.-6.klasēm)

Dina Medjānova

Direktora vietnieks izglītības jomā (metodiskajā darbā 7.-12.klasēm)

Direktora vietnieks izglītības jomā (metodiskajā darbā 7.-12.klasēm)

Alīna Rjabova

Direktora vietnieks izglītības jomā (IT joma)

Direktora vietnieks izglītības jomā (IT joma)

Ainārs Kākers

Lietvedības sekretāre

Lietvedības sekretāre

Sandra Kaulakāne

Saimniecības vadītājs

Saimniecības vadītājs

Ēriks Belovs

Rekvizīti

Maksātājs: Jelgavas novada pašvaldība
Nod. maks. Reģ. Nr. 90001623310
PVN reģ. Nr.LV 90001623310
Juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Kredītiestādes nosaukums: A/S Swedbank, Jelgavas filiāle
Kods HABALV22
Konta Nr. LV72HABA0551001405027

Pakalpojuma saņēmējs: Ozolnieku vidusskola
reģ. Nr.40900002422
Adrese: Jelgavas iela 35, Ozolnieki,
Jelgavas novads, LV-3018