Kontakti

Kontaktpersonas

Direktora vietnieks izglītības jomā (metodiskajā darbā 1.-6.klasēm)

Sievietes portrets

Direktora vietnieks izglītības jomā (metodiskajā darbā 1.-6.klasēm)

Dina Medjānova

Direktora vietnieks izglītības jomā (metodiskajā darbā 7.-12.klasēm)

Sievietes portrets

Direktora vietnieks izglītības jomā (metodiskajā darbā 7.-12.klasēm)

Alīna Rjabova

Direktora vietnieks izglītības jomā (mācību darbā 7.-12.klasēm)

Sievietes portrets

Direktora vietnieks izglītības jomā (mācību darbā 7.-12.klasēm)

Rita Īve-Zaķe

Direktora vietnieks izglītības jomā (interešu izglītība)

Sievietes portrets

Direktora vietnieks izglītības jomā (interešu izglītība)

Rūta Bergmane

Direktora vietnieks izglītības jomā (IT joma)

Cilvēka portrets

Direktora vietnieks izglītības jomā (IT joma)

Ainārs Kākers

Lietvedības sekretāre

Lietvedības sekretāre

Sandra Kaulakāne

Saimniecības vadītājs

Saimniecības vadītājs

Ēriks Belovs

Rekvizīti

Maksātājs: Ozolnieku novada dome
Nod. maks. Reģ. Nr. 90001623310
PVN reģ. Nr.LV 90001623310
Juridiskā adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki
Kredītiestādes nosaukums: A/S Swedbank, Jelgavas filiāle
Kods HABALV22
Konta Nr. LV72HABA0551001405027

Pakalpojuma saņēmējs: Ozolnieku vidusskola
reģ. Nr.40900002422
Adrese: Jelgavas iela 35, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018