Kontakti

Kontaktpersonas

Direktore

Direktore

Everita Borisova

Darba laiks:
P. 8.00-18.30
O., T., C. 8.00-16.30
Pt. 8.00-14.30
Pārtraukums:
12.00-12.30
Pieņemšanas laiki:
P. 16.30-18.30
Pt. 8.00-9.00

Lietvedības sekretāre

Lietvedības sekretāre

Sandra Kaulakāne

Direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbā)

Direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbā)

Rita Īve-Zaķe

Darba laiks:
P. 8.00-18.30
O., T., C. 8.00-16.30
Pt. 8.00-14.30
Pārtraukums:
12.30-13.00
Pieņemšanas laiki:
P. 16.30-18.30

Direktora vietniece izglītības jomā (metodiskajā darbā)

Direktora vietniece izglītības jomā (metodiskajā darbā)

Ritma Tīrumniece

Darba laiks:
P., O., C. 8.00-16.30
T. 8.00-14.30
Pt. 8.00-18.30
Pārtraukums:
12.30-13.00
Pieņemšanas laiki:
Pt. 16.30-18.30

Direktora vietnieks izglītības jomā (mācību darbā)

Direktora vietnieks izglītības jomā (mācību darbā)

Dina Medjānova

Darba laiks:
P. 8.00-18.30
O., T., C. 8.00-16.30
Pt. 8.00-14.30
Pārtraukums:
12.30-13.00
Pieņemšanas laiki:
P. 16.30-18.30

Direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbā)

Direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbā)

Inese Mičule

Darba laiks:
P., O. 8.00-16.30
T., C. 8.30 -18.30
Pt. 8.00 - 13.30
Pārtraukums:
13.00-13.30
Pieņemšanas laiki:
Iepriekš piesakoties
E-klasē vai telefoniski

Izglītības metodiķe

Izglītības metodiķe

Lelde Lulle-Pētersone

Darba laiks:
P.-Pt. 8.30-12.30
Pieņemšanas laiki:
Iepriekš piesakoties
E-klasē vai telefoniski

Izglītības psihologs, atbalsta komandas vadītāja

Izglītības psihologs, atbalsta komandas vadītāja

Inga Pētersone

Darba laiks:
P. 8.00 - 17.00
O., C. 8.00 - 16.00
T. 8.00 - 15.00
Pārtraukums:
12.00 - 12.30
Pieņemšanas laiki:
Iepriekš piesakoties
E-klasē vai telefoniski

Direktora vietnieks izglītības jomā (IT joma)

Direktora vietnieks izglītības jomā (IT joma)

Ainārs Kākers

Darba laiks:
P. - Pt. 8.30-17.30
Pārtraukums:
11.30-12.30
Pieņemšanas laiki:
C. 16.00-17.30

Rekvizīti

Maksātājs: Jelgavas novada pašvaldība
Nod. maks. Reģ. Nr. 90009118031
PVN reģ. Nr.LV90009118031
Juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
AS Swedbank – LV07HABA0551025900443
AS SEB banka – LV81UNLA0050023690285
AS Luminor – LV15RIKO0002930225014

Pakalpojuma saņēmējs: Ozolnieku vidusskola
reģ. Nr.40900002422
Adrese: Jelgavas iela 35, Ozolnieki,
Jelgavas novads, LV-3018