Skolēnu dome

Skolēnu dome (skolēnu pašpārvalde)

Ozolnieku vidusskolas Skolēnu dome veido skolas ikdienas dzīvi krāšņāku, bagātīgāku un skolēniem draudzīgāku! 

Skolēnu domes mērķi:

 • sekmēt Izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanos un attīstību;
 • pārstāvēt skolēnu intereses, tiesības un pienākumus;
 • nodrošināt demokrātisko procesu virzību Izglītības iestādē;
 • veicināt izglītības kvalitāti un celt Izglītības iestādes prestižu;
 • veidot sadarbību starp skolēniem, Izglītības iestādes vadību un skolotājiem, lai paaugstinātu mācību darba efektivitāti;
 • sekmēt mācību procesu un izstrādāt priekšlikumus mācību procesa un iekšējās kārtības uzlabošanā;
 • sekmēt draudzību ar citu Izglītības iestāžu Skolēnu Pašpārvaldēm, organizēt starpskolu pasākums, kā arī sekmēt šo pasākumu popularizēšanu, attīstot Izglītības iestādes skolēnu sabiedrisko un kultūras dzīvi;
 • uzlabot un popularizēt Izglītības iestādes piedāvātās ārpusstundu aktivitātes skolēniem;
 • veicināt skolēnu garīgo izaugsmi un dot pieredzi pasākumu organizēšanā un komandas vadīšanā;
 • veicināt vērtību, attieksmju un prasmju attīstību, kas nepieciešams humānas, atklātas, demokrātiskas sabiedrības radīšanai un uzturēšanai

Skolēnu domes galvenie uzdevumi:

 • informēt skolēnus par sabiedriskajām un kultūras aktivitātēm skolā;
 • vadīt skolēnu sabiedrisko dzīvi izglītības iestādē;
 • sadarboties ar Izglītības iestādes vadību, pedagogiem, skolēniem un Skolas padomi;
 • sniegt priekšlikumus jautājumos par skolēnu tiesībām un pienākumiem;
 • izzināt skolēnu problēmas, intereses, ieteikumus Izglītības iestādē;
 • sniegt priekšlikumus Izglītības iestādes attīstībai;
 • piedalīties Izglītības iestādes mājas lapas saturiskajā aktualizācijā

Pievienojies Skolēnu domei!

Pārstāvi savas un klasesbiedru intereses Skolēnu domē!

Ja esi Ozolnieku vidusskolas 5.-12.klases skolēns, piesakies pie klases audzinātājas un tālāk sazinies ar koordinatori Inesi Mičuli klātienē (306.kabinetā) vai e-klases pastā nosūti vēstuli; pēc ziņas nosūtīšanas saņemsi tālāko informāciju.

Ozolnieku vidusskolas Skolēnu domē ir gaidīts ikviens 5. – 12. klases skolēns, kurš vēlas būt daļa no skolas vides veidošanas komandas! Dalība skolēnu domē ir brīvprātīga.

Skolēnu domes sastāvs

Skolēnu domes sastāvs 2023./2024. m.g

Skolēnu domes koordinatore

Direktores vietniece izglītības jomā (ārpusklases darbā)

Direktores vietniece izglītības jomā (ārpusklases darbā)

Inese Mičule

Darba laiks:
P., O., C. 8.00-17.00
T. 8.00 -18.30
Pt. 8.00-15.30
Pārtraukums:
12.30-13.30
Pieņemšanas laiki:
Iepriekš piesakoties
E-klasē vai telefoniski