Aktualitāšu arhīvs

Mācību ekskursija uz Valdekas pili

Ekskursija uz Cēsīm

Mācību ekskursija Jelgavas pilī

Mācību ekskursija uz Rīgu

Mācību ekskursija uz Rīgu un Salaspili

Konkurss “Apsteidz kritienu, pirms tas apsteidz Tavu tuvinieku”

Trešklasnieki prezentēja savus projektus

Dalība matemātikas skolotāju konferencē

Topošie pirmklasnieki iepazīst skolu

Skatuves runas konkurss Bauskā

Latviešu valodas olimpiāde skolā

Radošā darbnīca Šķibes pamatskolā

Dalība diskusijā

Atbalsta personāla seminārs

Mācību ekskursija uz Rīgu

Topošo pirmklasnieku sapulce

Ekskursija uz Rīgu

Viktorīna “Ziemassvētki kanonā”

Ekskursija uz Ādažu čipsu ražotni

Valsts angļu valodas olimpiādes rezultāti

Izglītojošs pasākums „Onkoloģisko slimību profilakse”

Orientēšanās piedzīvojums “Latvijai pa pēdām”

Pieredzes apmaiņa Ādažu sākumskolā

Naudas diena

4.d un 5.a klašu ekskursija “Zanzibārā” programma “Misija mežā”

Skolā piestāj Mobilā dabas klase

Izglītojošs pasākums “Ja Tu robots neesi, atceries dzert ūdeni!”

Zinību diena 2023

LVM Bioekonomikas stipendiju konkurss

Izglītojošas nodarbības

Dalība plenērā

Dabaszinību konkurss „Cielavas gudrības”

PII audzēkņu ciemošanās

Dalība konferencē “Efektīvs matemātikas skolotājs”

Jelgavas novada Tehnoloģiju mācību jomas datorikas skolotāju nodarbība

Nodarbība par mežu

Projektu darbu demonstrējumi

Angļu valodas konkurss 3.-4. klasēm

Mācību aktivitātes

Dalība glītrakstīšanas konkursā

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022

Pieredzes apmaiņas seminārs Ozolnieku vidusskolā

Izzinoša ekskursija

Lepojamies ar mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem

Latvijas 73. matemātikas (novadu) olimpiāde

Vecāku diena

Ozolnieku vidusskola latviešu valodas olimpiāde 1. – 3. klasēm

Atklātā matemātikas olimpiāde

Dalība pieredzes apmaiņas konferencē

Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce

Matemātikas nedēļa Ozolnieku vidusskolā

Leču ģimenes stipendija

Grindeks Gudrinieku čempionāts

Vides izziņas konkurss „Gudrās pūces olimpiāde”

Adaptācijas nedēļa

Adaptācijas nedēļa

Hakatons „Biznesa nakts”

Mācību ekskursija uz K. Ulmaņa muzeju „Pikšas”

Eseju konkurss “Gustavs Zemgals un laikabiedri: vēsturiskais devums vērtības nākotnei.”

Dalība vizuālās mākslas konkursā – plenērā

2. maijs – literatūras diena 7.klašu skolēniem

10., 11. klases mācību ekskursija

Konference Praktiski. Lietpratībai. Zemgale

LVM Bioekonomikas skolas stipendiju konkurss

Kauss

Mācību priekšmetu olimpiādes

Virtuālā ekskursija uz Getliņi EKO

Reklāmas konkurss “Radošā Zemgale”

Erudītu konkurss “Augšana”

Panākumi krievu valodas olimpiādē

Jaunas iespējas urķiem

Atvērto ģeotelpisko datu hakatons skolēniem 2021 afiša

Atvērto ģeotelpisko datu hakatons skolēniem 2021

Zinību diena 01.09.2021.

Adaptācijas nedēļa

Nāc mācīties pie mums!

Noslēdzies konkurss “Biznesa pasakas”

Sveiciens mācību gada noslēgumā

Sertifikāts par dalību konkursā

Dalība matemātikas konkursā “Ķengurs”

alternatīvais teksts ekrāna lasītājam

Svaigā gaisa diena

Dabaszinātņu konkursa rezultāti

Svaigā gaisa diena

Latvijas Nacionālā teātra izrāde “Latvieši”

Pasludināti LVM Bioekonomikas skolas stipendiju konkursa vidusskolēniem rezultāti

Stipendiju konkurss „LVM Bioekonomikas skola”

Zinātniskās pētniecības darbu Zemgales reģionālā konference 2021

Svaigā gaisa diena

Vītolu fonda Leču ģimenes stipendijas pasniegtas

Aicinājums piedalīties eseju konkursā!

Bioloģijas olimpiādes rezultāti

Uzņēmējdarbības skola

Konkursa finālā pārstāve no Ozolnieku vidusskolas!

Grāmatu nodošana

ZPD Valsts konference – pirmo reizi attālināti!

Rakstiskais pasaules čempionāts erudīcijā jauniešiem

Ģeogrāfijas olimpiāde

Zemgales reģionālā zinātniskās pētniecības darbu konference

Vācu valodas olimpiāde

Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu skatuves runas konkurss

Ozolnieku vidusskolas skolēni sasniedz labus rezultātus matemātikas olimpiādē!

1. vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu angļu valodas konkursā