07.12.2023. Mācību darbs

Šogad 53. valsts olimpiādē pirmo reizi varēja piedalīties un parādīt savas zināšanas ne tikai vidusskolas klašu skolēni, bet arī dalībnieki no 4.-9.klasēm. Olimpiādes 2. posmā piedalījās talantīgākie skolēni no Jelgavas novada skolām un Ozolnieku vidusskolas telpās tiešsaistē veica klausīšanās, lasīšanas un valodas lietojuma uzdevumus.

Priecājamies par mūsu izglītojamo sasniegumiem:

1.vieta
Patrīcija Laima Meirupska (6.a)
Dāvis Dāboliņš (10.a)
Markuss Mika (11.b)
Estere Linde (12.)

2.vieta:
Katrīna Vītiņa (6.b)
Rodijs Plots (7.a)
Nadīna Solovjakova (10.a)
Katrīna Brika Dravniece (11.a)

3.vieta:
Olivers Plots (4.b)
Līva Leikuma (8.a)
Loreta Jakobi (10.a)
Gustavs Paiders (11.b)
Una Everita Makruzova (12.)

Īpaši lepojamies ar mūsu 12.klases skolnieci Esteri Lindi, kura ir uzaicināta uz olimpiādes noslēdzošo valsts kārtu. Liels paldies skolas angļu valodas skolotājām, kuras ikdienā motivē skolēnus pilnveidot savas zināšanas un neapstāties pie sasniegtā.