Piekļūstamības paziņojums

Ozolnieku vidusskola apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Ozolnieku vidusskolas tīmekļvietni - https://www.ozolniekuvsk.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ozolnieku vidusskolas tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Nav pievienota vai pievienota nepilnīgi attēlu tekstuālā alternatīva

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 12.12.2022. Izvērtēšanu veica Ainārs Kākers.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://www.ozolniekuvsk.lv/wp-content/uploads/2022/12/ozolniekuvsk-pieklustamibas-izvertejums.pdf.

Piekļūstamības alternatīvas

  • Apraksta alterntīva – saturā pievienot attēlu aprakstu drukāta teksta formātā.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: ainars.kakers@ozolniekuvsk.lv

Zvaniet: +371 63048780

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Ainārs Kākers
E-pasts: ainars.kakers@ozolniekuvsk.lv
Tālrunis: +371 63048780

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.12.2020.

Atkārtoti pārskatīts 12.12.2022.

Šo paziņojumu apstiprināja Everita Borisova Ozolnieku vidusskolas direktore.