Ārpusstundu aktivitātes

Mūsu skolā katram izglītojamam ir iespēja iepazīt, izpaust un attīstīt savus talantus un iegūt jaunas prasmes. Piedāvājam  dažādus interešu izglītības pulciņus un iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē.