Ārpusstundu aktivitātes

Mūsu skolā katram izglītojamam ir iespēja iepazīt, izpaust un attīstīt savus talantus un iegūt jaunas prasmes. Piedāvājam  piecus interešu izglītības pulciņus un iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē.

 

Interešu izglītība