Skolas vēsture

Mūsu absolventi

1936.-1960. gads

1962.-1989. gads

9. klases 1990.-2016. gads

Vidusskola 1990.-2016. gads

Nozīmīgākie dati skolas vēsturē

1846. Ozolnieku pagastā dibināta Ozolmuižas skola.

1902. Uzcelta vecā skolas ēka – četrgadīgā pamatskola.

1922. Darbu sāk Ozolnieku Skuju četrgadīgā pamatskola.

1933. Izveidota sešgadīgā pamatskola.

1935. Skolai uzbūvēts 2. un 3. stāvs.

1948. Izveidota septiņgadīgā skola.

1962. Izveidota astoņgadīgā skola.

1987. Uzcelta jaunā vidusskolas ēka.

1990. Ozolnieku vidusskolas pirmais izlaidums.

1993. Dibināta Ozolnieku vidusskolas jaunsargu organizācija.

1995. – 2002. Profesionāli orientētās valsts aizsardzības programmas apguve vidusskolas klasēs (5 izlaidumi).

2000. – 2004. Profesionāli orientētās robežsargu apmācības programmas apguve vidusskolas klasēs (2 izlaidumi).

2000. Izveidots Ozolnieku vidusskolas Bērnu attīstības un izglītības centrs.

2005. Uzcelta skolas sporta – aktu zāle.

2008. Renovēta vecā skolas ēka, tajā atvērta pirmskolas izglītības iestādes „Zīlīte” filiāle.

2011. Atklāts skolas muzejs.

2013. Vidusskolas ēkai uzbūvēts 4. stāvs.

No 2015. Ozolnieku vidusskola – UNESCO ASP dalībskola.

No 2015. Ieviesta programma “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU).

2016. Iegūts Latvijas Ekoskolas nosaukums.