1936.-1960. gada absolventi

Ozolnieku sešgadīgās skolas

1936. gada 6. klases izlaidums

Āns Olga, Bundzēna Ērika, Griķis Edmunds, Grīnberga Lūcija, Kalniņa Irina, Līparts Augusts, Pavlovskis Arnolds, Reitupe Lidija, Rozenbergs Imants, Vecvagare Lidija

1937. gada 6. klases izlaidums

Artemjevs Viktors, Baugere Benita, Baugers Imants, Barups Tālivaldis, Degainis Vitālijs, Finvers Visvaldis, Freimanis Visvaldis, Gustiņa Elza, Jānums Eduards, Krūmiņš Ilmārs, Pētersons Sigrids, Pūcītis Rihards, Strautmanis Indriķis, Vesmane Fanija, Vinters Vilis, Vīnavs Imants

1938. gada 6. klases izlaidums

Abika Zelma, Brauns Imants, Batarovskis Izidors, Bārupa Lauma, Dreimanis Augusts, Feldmane Valija, Grantiņš Alfrēds, Grīnberga Irma, Kalniņa Aina, Kalniņš Viktors, Lindemane Irma, Liparte Helga, Rapa Dzidra, Rozenbergs Imants, Strautmane Anna, Strautmane Vera, Šauberga Lidija

1940. gada 6. klases izlaidums

Andersone Lūcija, Aņisimova Lonija, Aņisimovs Jānis, Balode Lilija, Balode Maiga, Brinkuss Osvalds, Brīvmanis Osvalds, Cimermanis Arvīds, Dīķis Anna, Domiņa Anna, Jānuma Zelma, Kandis Alberts, Klauss Fēlikss, Kulevica Alma, Mauriņa Dzidra, Puriņš Hugo, Robežniece Zenta, Strupe Klāra, Vāgnere Spodra, Vilima Valija, Zauerhāgena A.

Ozolnieku septiņgadīgās skolas absolventi

1946. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Elfrīda Skuja

1948. gada 7. klases izlaidums

1949. gada 7. klases izlaidums

Buliņa Austra, Feldmane Velta, Jēkabsone Ausma, Paegle Biruta, Pilka Ziedonis

1950. gada 7. klases izlaidums

Ignatjeva Anna, Klauss Gunvaldis, Klauss Inta, Neimanis Rihards, Rusmane Rita, Seskis Arvīds, Skadiņa Dagnija, Sviķis Arnis, Zelle Melita

1951. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Lidija Siliņa

Bargs Ilmārs, Bartkevičs Arnolds, Ercmanis Arnolds, Gulbe Ausma, Jurevica Velta, Kairova Aleksandra, Klauss Saulcerīte, Krišjāne Maija, Narušis Alfreds, Pagankina Antonija, Rudavs Guntars, Vīnava Regīna

1952. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Irma Siliņa

Apšeniece Mirdza, Auriņa Vizma, Bolmane Lilija, Brese Maiga, Bresis Imants, Hmeļņicka Regīna, Krastiņš Agris, Lukaševiča Longina, Petroviča Aina, Švanberga Renāte, Ulmane Biruta

1953. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Lidija Siliņa

Jankovskis Osvalds, Keidāne Lilija, Krēģere Irma, Kundziņa Daina, Lācīte Dzidra, Manteifele Silvija, Pļaviņa Māra, Purviņš Gunārs, Rundāle Alise, Skolniece Anna, Skuja Māra, Smertjeva Marija, Strautmane Baiba, Šķincs Leonards, Šļūka Vija, Zīmone Ruta

1954. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Genovefa Makarova

Āns Ansis, Birkāns Ivars, Burkāne Dzidra, Jansons Āris, Kairova Lucija, Karla Regīna, Keidāne Anita, Kivļenoka Zinaida, Kokins Roberts, Lindema Laima, Rodze Daumants, Siljānis Andris, Sondors Eduards, Strautmane Māra, Tihanova Irēne, Uljane Veneranda, Utināne Velta, Zaķītis Gunārs, Ziemelis Miķelis, Anilione Agote, Aņisimova Rita, Ruslevics Jānis, Tomaševska Silvija

1955. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Dzidra Romānova

Briedis Līvija, Jankovskis Paulis, Jansons Zintis, Jēkabsone Dzidra, Jēkabsone Ilga, Katkovskis Vilgums, Koleitis Aleksandrs, Komašilo Tamāra, Koškina Brigita, Kugelbergs Aivars, Kupens Dzidra, Pļaviņš Andris, Rodze Silvija, Rudava Rudīte, Rusmane Renāte, Seisums Raitis, Stazdiņa Vera, Strakse Verita, Strautmanis Andris, Strode Marta, Suskajs Ņina, Šnore Otto, Tolens Vera, Untāle Elita, Utināns Alfons, Valtenbergs Imants, Veiss Reinis, Vinters Aivars

1956. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Lidija Siliņa

Babčuks Andrejs, Beitiņa Baiba, Bergmanis Arnolds, Cīrule Mirdza, Čačka Leons, Draveniece Ārija, Graņuks Mečeslavs, Grigorcevičs Jānis, Kozlovska Valda, Lukjanskis Pēteris, Maziņš Gunārs, Priede Andrejs, Rudzis Ligita, Salmiņš Gunārs, Sausais Andrejs, Sondore Zigfrīda, Strautmane Gunta, Šustere Laima, Tomsons Jānis, Veisa Marija, Vikānis Biruta

1957. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātājs Vladislavs Senkēvičs

Āne Dzidra, Babčuks Pēteris, Cēmīte Ilga, Duntava Zigrīda, Fernāts Aivars, Keidāns Pēteris, Klauss Vija, Liepiņš Mārtiņš, Piļņikovs Anatolijs, Priede Gunta, Redisons Imants, Rudzis Māra, Saulītis Juris, Slēze Gunta, Sopranovs Juris, Šmits Silvija, Valis Leons

1958. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāji Ādolfs Šternbergs, Dzidra Romānova

Bolmane Biruta, Daugaviete Venta, Dombrovska Dzidra, Duntavs Jānis, Egle Agrids, Gailis Ziedonis, Grigorcevičs Miķelis, Ģingulis Imants, Indārs Edgars, Kairovs Konstantīns, Kārkls Raimonds, Klieders Dzintars, Mandeika Gaida, Mutuļs Jānis, Paugulis Gunta, Pavārs Normunds Agnis, Pelēnis Andris, Purnis Vija, Rasima Lidija, Rodze Irēne Lūcija, Rubene Ruta, Rukmane Ausma, Salmiņš Inta Dagmāra, Strods Jāzeps, Sūna Jānis, Šulcs Valērijs, Uburga Anna-Skaidrīte, Uzbeka Rasma, Valbaks Edvīns, Vasalavskis Aivars, Vinters Gunta, Vītols Jānis, Zemgals-Zemgalnieks Lauma, Zīmons Uldis

1959. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Lidija Siliņa

Beitiņš Māris, Cišs Roberts, Gorska Ērika, Graņuks Genovefa, Graņuks Regīna, Jankovskis Ilga, Kahanovičs Česlavs, Kairova Aina, Karls Irēna, Lukaševica Vanda, Mītna Dzintra, Pavāra Sandra, Pelēnis Jānis, Rauličkis Biruta, Rubenis Inese, Siljānis Aivars, Sīpola Ausma, Skadiņš Jānis, Strautmanis Valdis, Strode Anna, Sūna Laima, Vītols Andris, Zauerhagens Gunārs

1960. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Olga Cīrule

Bartkevičs Leons, Ģingulis Aivars, Landsmane Silvija, Miezītis Mārcis, Paugulis Māra, Prošs-Brošs Margita, Spira Ilga, Sturme Balva, Vedļa Genadijs, Zauerhagens Milda, Zaurīte Dzintra, Žvagūze Olita