Atbalsta personāls

Atbalstīs un palīdzēs:

  • ja skolēnam ir vājas sekmes vienā vai vairākos mācību priekšmetos, ja zūd interese par mācību procesu, ir nevēlēšanās apmeklēt skolu;
  • ja ir aizkavēta bērna attīstība un rīcība neatbilst bērna vecumam;
  • ja skolēnam ir izteikta nespēja kontrolēt savu uzvedību, ilgstošas emocionālas problēmas, tendence uz sociālu izolāciju, zemu pašcieņu;
  • ja skolēnam ir izteikta aizmāršība, izteikta un ilgstoša neizveicība, nespēja pielāgoties dažādām situācijām, vāja prasme organizēt un plānot savu darbu.

Ar atbalsta komandas speciālistiem var sazināties izmantojot e-klases pastu vai telefoniski.

Vairāk par atbalsta komandas uzdevumiem

Krāsaini ziedi puķupodos, kas sakarināti siltumnīcā

Izglītības psihologs, atbalsta komandas vadītāja

Izglītības psihologs, atbalsta komandas vadītāja

Inga Pētersone

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Baiba Zīle

Bibliotekāre

Bibliotekāre

Veneranda Trokša

Muzeja pedagogs

Muzeja pedagogs

Maija Kārkliņa