Atbalsta personāls

Atbalstīs un palīdzēs:

  • ja skolēnam ir vājas sekmes vienā vai vairākos mācību priekšmetos, ja zūd interese par mācību procesu, ir nevēlēšanās apmeklēt skolu;
  • ja ir aizkavēta bērna attīstība un rīcība neatbilst bērna vecumam;
  • ja skolēnam ir izteikta nespēja kontrolēt savu uzvedību, ilgstošas emocionālas problēmas, tendence uz sociālu izolāciju, zemu pašcieņu;
  • ja skolēnam ir izteikta aizmāršība, izteikta un ilgstoša neizveicība, nespēja pielāgoties dažādām situācijām, vāja prasme organizēt un plānot savu darbu.

Ar atbalsta komandas speciālistiem var sazināties izmantojot e-klases pastu vai telefoniski.

Vairāk par atbalsta komandas uzdevumiem

Krāsaini ziedi puķupodos, kas sakarināti siltumnīcā

Direktores vietniece izglītības jomā (atbalsta jomā)

Direktores vietniece izglītības jomā (atbalsta jomā)

Lelde Lulle-Pētersone

Darba laiks:
P. 8.00-18.30
O., T., C. 8.30-17.00
Pt. 8.30-15.00
Pārtraukums:
12.00-12.30
Pieņemšanas laiki:
Iepriekš piesakoties
E-klasē vai telefoniski

Izglītības psihologs

Izglītības psihologs

Inga Pētersone

Darba laiks:
P. 8.00-17.00
O., T., C. 8.00-15.00
Pieņemšanas laiki:
Iepriekš piesakoties
E-klasē vai telefoniski

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Jana Gabrāne

Darba laiks:
P. 8.00-18.00
O., T., C. 8.00-16.30
Pt. 8.00-15.00
Pārtraukums:
12.30-13.30
Pieņemšanas laiki:
Iepriekš piesakoties
E-klasē vai telefoniski

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Ieva Siņicina

Darba laiks:
P.-Pt. 8.00-16.30
Pārtraukums:
12.30-13.00
Pieņemšanas laiki:
Iepriekš piesakoties
E-klasē vai telefoniski

Pedagogs karjeras konsultants

Pedagogs karjeras konsultants

Inese Vārslavāne

Darba laiks: P. 10.00 -18.00
O. 12.00 - 18.00
T. 12.00 - 18.00
C. 08.30 - 16.00
P. 08.30 - 15.00

Pedagogs karjeras konsultants

Pedagogs karjeras konsultants

Līga Veidemane

P., O., T., C. 9.00-16.30

Medmāsa

Medmāsa

Ganna Korbu

Bibliotekāre

Bibliotekāre

Inta Raude

Darba laiks:
P., O., C., Pt. 8.00-14.00

Bibliotekāre

Bibliotekāre

Veneranda Trokša

Muzeja pedagogs

Muzeja pedagogs

Maija Kārkliņa

Darba laiks:
P. 16.00-18.00
O., T., C. 8.00-14.00