Par skolu

Ozolnieku vidusskolas galvenā ieeja, kāpnes

Ozolnieku vidusskola ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas atrodas Jelgavas novadā, Ozolnieku pagastā, apmēram 2 km attālumā no Ozolnieku pagasta centra, kā arī apmēram 6 km attālumā no Jelgavas un 40 km no Rīgas.

 

Skats uz Ozolnieku vidusskolas no augšas

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības ieguves nodrošināšana visiem Ozolnieku novada izglītojamiem.

Vīzija

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde.

Mērķis

Kvalitatīva izglītības procesa organizēšana izglītojamiem mūsdienīgā, labvēlīgā un drošā vidē pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvei, personības izaugsmei.