Par skolu

5 cilvēki, pie portatīvā datora, apspriež alteternatīvā teksta pievienošanu

Ozolnieku vidusskola ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas atrodas Jelgavas novadā, Ozolnieku pagastā, apmēram 2 km attālumā no Ozolnieku pagasta centra, kā arī apmēram 6 km attālumā no Jelgavas un 40 km no Rīgas.

… lapa izstrādes stadijā, tiks papildināta …

5 cilvēki, pie portatīvā datora, apspriež alteternatīvā teksta pievienošanu

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības ieguves nodrošināšana visiem Ozolnieku novada izglītojamiem.

Vīzija

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde.

Mērķis

Kvalitatīva izglītības procesa organizēšana izglītojamiem mūsdienīgā, labvēlīgā un drošā vidē pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvei, personības izaugsmei.