9. klases 1990.-2016. gada absolventi

Ozolnieku vidusskolas 9. klašu

1990. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Biruta Sproģe

Ainārs Uldis, Babčuka Ilze, Bļodnieks Andris, Brālis Raimonds, Brediks Agris, Elksnīte Gita, Genis Ojārs, Grosa Gita, Jakovele Everita, Jēkabsons Ritvars, Jordāne Iveta, Kažotniece Zane, Mucinieks Ivo, Pētersons Andris, Reinis Armands, Silamiķelis Ints, Suboča Dace, Štālmeistars Juris, Uzbeka Kristīne, Veinberga Mārīte

Klases audzinātāja Ksenija Paģe

Buholcs Normunds, Briks-Dravniece Indra, Čirka Sanita, Dagils Alfreds, Ezermanis Jānis, Frīde Liene, Kalniņa Sandra, Lašinska Ieva, Liepa Kristīne, Mackevičs Normunds, Mots Andis, Riders Nauris, Saulītis Māris, Siliņa Ilze, Skuja Edgars

1991. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Regīna Smirnova

Ādmīdiņš Mareks, Andersone Aivija, Briks-Dravnieks Renārs, Černavska Agita, Fridberga Baiba, Grīnfelds Raimonds, Indriksons Andris, Juzupe Inta, Koževņikovs Andris, Kramiņa Gita, Lakša Agnese, Līcītis Ivars, Marhels Juris, Markovs Vilnis, Melderis Andris, Pētersone Līga, Ridere Sanita, Romašova Tatjana, Rozīte Kristīne, Rozītis Kaspars, Salmiņš Aivis, Siljānis Andis, Siļnova Ilona, Songailo Ieva, Spila Māris, Sproģis Raivis, Učelnieks Alvis, Veinberga Sarmīte, Vīnavs Ivars, Vuguls Jānis

1992. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Inta Balode

Kohanovičs Mareks, Lozbeņovs Dmitrijs, Martuka Ilona, Masteiko Mareks, Pelnis Ivars, Pīrāga Iluta, Radziņa Antra, Romašova Svetlana, Vīnavs Guntis Klases audzinātāja Iveta Boge Balode Līga, Cērpiņa Līga, Cīrule Inese, Duļķe Dace, Gārseniece Evita, Iļjučonoka Gunta, Jackeviča Liene, Manteifele Zane, Mozga Māris, Neija Ģirts, Plonis Oskars, Pole Dace, Pūce Ineta, Stinka Juris

1993. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Anita Indāre

Andersone Egita, Baranovska Inese, Bērziņš Gatis, Blagoveščenskis Ruslans, Burkāns Agris, Dovguško Raitis, Duļbinska Dace, Gaidukēviča Iveta, Gene Sandra, Hāze Ilze, Jēkabsone Anda, Jurševica Kristīne, Kramiņa Jolanta, Kuksa Aivis, Meikšāns Andis, Meldere Dace, Pīrāgs Juris, Rēdiņš Zigmunds, Reskāja Inese, Ripa Raitis, Silčenkovs Atis, Skrabe Ilze, Strautnieks Kaspars, Strazda Egija, Ščeglova Daiga, Ščeglova Līga, Štubis Edgars

1994. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Rasma Skruļa

Auziņa Līga, Cabe Oskars, Dimperāns Ervins, Jorena Ieva, Lavrentjeva Inga, Plone Vineta, Ridere Gunita, Romašovs Andrejs, Skrabis Guntars, Žeivote Ilze

Klases audzinātāja Ligija Andersone

Apsīte Santa, Balode Aija, Dombrovskis Kaspars, Duntavs Arvīds, Franks Rihards, Mocebekers Gints, Novickis Jānis, Ošis Māris, Rītelis Intars, Solodovņikova Kristīne, Strumpe Eduards, Skadiņš Ilgvars, Valters Armands, Vācers Rolands

1995. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Rasma Skruļa

Ainārs Sandis, Blūms Mārcis, Brizga Egita, Brūvere Linda, Dulbis Aivars, Lecis Alvis, Paģe Inese, Pipare Intra, Rampāns Mareks, Sējāne Līga, Skadiņš Aleksis, Skruļa Inese, Valtere Dace, Vācers Armands, Vīksna Raitis

Klases audzinātāja Biruta Bertulsone

Amols Juris, Briģe Sintija, Daņiļēvičs Oskars, Dunkulis Andris, Krīviņa Līga, Krūzmētra Mārtiņš, Kuniga Sintija, Lakša Dana, Naglis Almants, Pilka Inga, Učelnieks Inesis, Žeivots Kaspars

1996. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Dace Paģe

Burceva Zanija, Dinsbergs Edgars, Ernīte Baiba, Liepa Dace, Liepure Evita, Orlova Diāna, Ozoliņa Liene, Skadiņš Ulvis, Trokša Reinis, Veide Viktors, Ziemele Katrīne, Želvis Edvīns

9.b klases audzinātāja Mārīte Skrinda

Balodis Kaspars, Čaplinskis Māris, Daņiļēviča Gita, Ezermane Dace, Jansone Anita, Kronbergs Andis, Mucinieks Uldis, Ridere Evija, Rītelis Artis, Simanoviča Ineta, Ungure Linda

1997. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Inta Bērziņa

Apsīte Sigita, Ārmanis Edijs, Blagoveščenska Diāna, Hāze Mārtiņš, Jansons Atis, Juse Vineta, Kondrāts Oskars, Masteiko Marita, Mozga Ivars, Ozols Artis, Podniece Iveta, Skadiņš Oskars, Šmits Ivo, Učelnieks Oskars, Valters Andris, Važa Inga, Važa Ivita, Veličko Gints

9.b klases audzinātājs Ārijs Strautnieks

Akmens Māris, Auliņš Ervins, Bilerts Edgars, Bībers Uģis, Cimars Agris, Duntava Rūta, Gilnere Leonora, Īve Rita, Jakovele Iveta, Karčevskis Edmunds, Kārkliņa Ilze, Kota Sintija, Sakne Ulvis, Šaliņa Liene, Vaškevics Jānis, Veidemanis Mārtiņš, Zaķis Uldi

1998. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Ligija Andersone

Andersone Kristiāna, Auza Kārlis, Bērziņa Zane, Brauere Agnese, Briede Līga, Čača Evisa, Eihvalde Dana, Ērmiņš Arvis, Grāvere Evija, Kievišas Gatis, Kisele Inga, Liekniņa Laura, Liepurs Sandis, Miķelsons Mareks, Osis Jānis, Osis Mārtiņš, Pilka Valdis, Podniece Sigita, Vaičule Vita, Zariņš Renārs

9.b klases audzinātāja Agita Vaivade

Andriānova Levisa, Bulderbergs Māris, Finogejeva Imanta, Hercoga Aiga, Kalniņš Edgars, Lavrentjevs Dainis, Mackeviča Iveta, Mackevičs Zigmunds, Nagle Agnese, Ruskis Valērijs, Salmiņa Iveta, Saukums Ingus, Šaliņa Lelde, Tūcis Edgars, Učelniece Dzintra, Ungure Ilze, Vardanjana Silva, Veidemanis Artūrs, Vīgule Liene, Žukovska Zane

1999. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Aina Krūmiņa

Alksne Iveta, Ausmiņa Iveta, Baiba Ritvars, Balodis Kaspars, Batarovskis Andis, Bulderberga Zane, Degainis Ivars, Hils Artūrs, Iļjins Aldis, Jaunskunga Laura, Junele Līga, Jurjāne Baiba, Krīviņa Maija, Mozaļevs Pāvels, Rozentāls Vilnis, Skruļs Jānis, Ungurs Normunds, Vācers Rinalds, Vēja Līga

9.b klases audzinātāja Sanita Ridere

Aleksandrovs Grigorijs, Auza Justīne, Bojarune Dace, Briedis Jānis, Fedorenko Tatjana, Juse Agnese, Gricius Diāna, Konopacka Dace, Masteiko Maija, Miķelsons Jānis, Rieksta Kristīne, Šauša Ilona, Tiliševskis Guntis, Vīgule Dace

2000. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Gunta Andersone

Āboliņa Ilze, Bajārs Kaspars, Boša Maija, Cimermane Elīna, Černuho Madara, Deļļa Ilze, Dumpis Māris, Gaugere Santa, Grīnfelde Zane, Kalniņš Oskars, Kieviša Gita, Liepiņš Jānis, Mihaiļuks Sergejs, Pilka Roberts, Pirogova Ludmila, Samuļone Jolanta, Trēde Māris, Trokša Marta, Učelnieks Jānis

9.b klases audzinātāja Lilita Brizga

Andrianova Ella, Aleksejeva Rita, Andersons Mārtiņš, Baltgalvis Normunds, Ceilerta Sintija, Dombrovskis Jānis, Duntavs Jānis, Grūbe Inese, Jēkabsone Laura, Jurševica Vizma, Kromāns Ivo, Rēdiņš Jānis, Sergejevs Andris, Vaičulis Jānis, Veinbergs Armands, Veličko Mārtiņš, Zeltiņš Jānis.

2001. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Inta Balode

Auliņa Edīte, Dambe Evija, Ercmanis Alvis, Iļjina Natālija, Iļjins Uģis, Išmuhamedova Maija, Karabačs Edgars, Korvena- Kosakovska Baiba, Liepiņš Linards, Lutere Aiga, Meinharde Ieva, Mihaiļuka Jeļena, Mozga Dace, Neretnieks Rihards, Nikolajevs Dmitrijs, Ozola Laura, Pitkeviča Tatjana, Plotņikovs Edgars, Riharde Ina, Simanoviča Indra, Skadiņa Daina, Skrupska Zane, Stepanoviča Sintija, Šmits Artūrs, Vācere Inguna, Vīgule Ilze, Zaķe Diāna

2002. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Ilva Majore

Balodis Adrians, Didrihsone Zane, Didrihsons Raivis, Iļjins Aleksejs, Jakovels Jānis, Jaunskungs Mārtiņš, Joma Arta, Kisele Jeļena, Kisele Marta, Kurda Viktorija, Laivenieks Valentīns, Lapins Aigars, Lavrentjeva Ineta, Rozītis Viestards, Sapsaļeva Viktorija, Sergejeva Katrīna, Skaidiņš Kalvis, Vējš Arnis, Zariņš Māris, Zātiņš Gatis

9.b klases audzinātāja Baiba Seržāne

Bargs Kristaps, Blūms Roberts, Brakmane Dace, Burcevs Ivo, Doļegnovska Linda, Grauds Artūrs, Gricius Kristīne, Hils Oskars, Ivuškāns Gints, Legzdiņa Anda, Ozols Aigars, Paslauskis Renārs, Plans Ainārs, Rudlapa Agnese, Rutkovska Sandra, Šauša Edgars, Tise Kristīne, Vasele Ilze, Veinbergs Oskars

2003. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Ligija Andersone

Alksne Ketija, Bērziņš Artūrs, Bistere Evija, Brūvere Jana, Čikulis Guntis, Doļegnovskis Eduards, Junele Sanita, Konopacka Laura, Koroļova Lana, Liepure Jolanta, Neretnieks Dāvis, Ozoliņa Renāte, Pirtnieks Krišs, Pīrāga Iveta, Plotņikova Dana, Skoraja Anna, Skrinda Kaspars, Važa Ilze, Vinovskis Edgars

9.b klases audzinātāja Rasma Skruļa

Baiba Līga, Bargs Madara, Berķe Gunta, Berķe Linda, Bluka Kristīne, Degainis Mārtiņš, Dumceva Marina, Gintere Ilona, Joma Rolands, Liepiņa Laura, Ļaksa Dainis, Pirtnieks Kristaps, Pluše Raimonds, Rēdiņa Sanda, Rēdiņš Sandis, Rītelis Edgars, Simonovs Edmunds, Vidiņš Gatis, Zariņa Iveta

2004. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Lāsma Stašule

Bartuševics Rolands, Brakmane Sanda, Danieks Artis, Dreismanis Mārtiņš, Eversone Līga, Folkmanis Māris, Grāvers Sandris, Grīnfelds Andris, Grundšteins Uģis, Joma Renārs, Kairova Dana, Kairova Jana, Osis Artūrs, Ribaks Andis, Rodze Egija, Tilinde Agnese, Tilinde Sintija, Veidemanis Uldis, Vidiņš Ulvis, Vorza Jānis, Zariņa Sintija, Zeltiņš Māris, Žukovska Laura

9.b klases audzinātāja Marina Cīrule

Bierne Beatrise, Čestnihs Artis, Deļļa Mārtiņš, Graščenkovs Andrejs, Gūtmane Diāna, Meļba Jana, Meļba Linda, Mežsarga Madara, Pakalns Edgars, Pole Maija, Purmalis Gints, Putnieks Rolands, Rudlapa Zane, Vaičulis Māris, Vinovska Agnese, Viņķele Elīna, Zabeļskis Armands, Zariņš Gundars, Zeltiņa Lauma, Zeltiņa Laura

2005. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Ināra Kardakova

Akmentiņš Rihards, Dumcevs Dmitrijs, Freimanis Raitis, Jermolajevs Artūrs, Klaubergs Ilmārs, Kļaveniece Liene, Laiveniece Ilona, Marcinkēviča Elīna, Miezītis Artūrs, Milčs Roberts, Pogaine Kristīne, Rihters Sandis, Smagare Agnese, Sondors Jānis, Tenteris Artūrs, Trēde Kārlis, Vanags Eduards

9.b klases audzinātāja Lilita Brizga

Bērziņš Māris, Biernis Niklāvs, Gūtmanis Māris, Jasinovičs Aigars, Jēkabsons Kristaps, Labrence Rūta, Lavrentjeva Sanita, Lešinska Arnita, Liepiņa Vita, Lisovskis Kārlis, Reinis Kristaps, Rumkovska Mārīte, Sakne Arta

2006. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Sigita Krauze

Antonovs Kārlis, Baumanis Aivars, Broka Dace, Danieks Dāvis, Drava Mārcis, Jurjāne Zane, Klaubergs Andris, Korvena-Kosakovska Kristīne, Krīviņa Inese, Lapina Anita, Meinharde Liene, Neimanis Agris, Sergejevs Sandris, Skrinda Raivis, Strads Jānis, Šakurova Diāna, Šaliņa Laura, Šmeliņš Linards, Vaselis Mārtiņš, Vīnavs Jānis, Zeltkalne Kaiva

9.b klases audzinātāja Biruta Bertulsone

Alksne Anete, Alksnis Artūrs, Beire Ieva, Bunce Baiba, Cimare Līga, Dinstmanis Roberts, Eihvalde Inese, Engere Kristīne, Gaile Sintija, Jermolajeva Zane, Klaģis Kristaps, Klāsens Ingus, Laizāns Arvils, Lembere Monta, Nikolajevs Aleksandrs, Pētersone Sanita, Riekstiņa Līga, Viņķelis Pēteris, Vītola Daina, Zvārgulis Ronalds

2007. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Lāsma Stašule

Bluka Ieva, Bluka Mārtiņš, Broka Zenta, Drulle Māris, Folkmane Eva, Graubiņš Toms, Graudumnieks Rihards, Griškevics Vitālijs, Hammers Edijs, Ļitvinova Irina, Pinte Sandis, Sergejevs Gunārs, Siliņa Sintija, Strade Krista, Viņķele Anete, Vītoliņš Artūrs, Zīmeca Inga

9.b klases audzinātāja Lāsma Stašule

Butāne Anete, Dombrovskis Rolands, Dunkure Gunda, Groza Līga, Jemeļjanova Sabīne, Kalniņa Līga, Karlsons Kārlis, Leitēns Kristaps, Maņkeviča Nadežda, Ozols Armands, Plane Daiga, Rēdlihs Artūrs, Siņavskis Vladimirs, Stuģe Kristīne, Zvaigzne Līga

2008. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Aina Krūmiņa

Andersone Maija, Antonovs Alberts, Balodis Kristaps, Bērziņa Santa, Brizga Anete, Brizgo Rolands, Černuho Līga, Dirnēna Madara, Engers Roberts, Kairovs Mārtiņš, Kalniņš Edgars, Kļaviņa Santa, Lukaševica Renāte, Medjānova Lāsma, Meinharde Māra, Pelēce Liene, Polītis Nauris, Šērs Viesturs, Vasele Anna, Višņavska Rūta, Vīndedzis Roberts, Vorza Pēteris

9.b klases audzinātāja Rasma Skruļa

Beikmanis Nils, Cimars Mārtiņš, Fedotovs Juris, Freimane Marta, Gailis Aldis, Grinevics Toms, Grundmans Linards, Kalniņa Elza, Liepiņa Sintija, Miķelsone Rita, Pakalns Ēriks, Paslauskis Jānis, Pole Kristīne, Purmalis Aigars, Skrūzmanis Silvestrs, Solovjova Marina, Stupele Austra, Tisančins Nauris, Valbaka Tanita

2009. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Lolita Meinharde

Alksne Sintija, Balodis Jānis, Birkāns Ričards, Dinstmanis Jānis, Feldmane Baiba, Gaile Evija, Kaktiņš Toms, Kalēja Dārta, Kotāne Elīna, Lisovskis Klāvs, Platačs Eduards, Sadibovs Andrejs, Silinevičs Mārtiņš, Spila Laura, Strautniece Krista, Tračums Elgars Staņislavs, Vasele Andra, Viļums Jānis, Zariņš Jānis, Zīverts Artūrs

9.b klases audzinātāja Lolita Meinharde

Antonovs Roberts, Arāja Ieva, Balde Liene, Bolmanis Emīls, Briede Linda, Kairova Inga, Krastiņš Agris, Lilienfelds Jānis, Medjānovs Toms, Nonberga Anda, Oļeņiča Agnese, Riekstiņš Jānis, Sakne Maira, Sakne Mārtiņš, Sausā Santa, Šmite Agnese, Vanags Kārlis, Zundāns Zigmārs

2010. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Inga Vīnava

Babčuks Ingars, Bērzkalējs Rolands, Brants Renārs, Hveženko Kristina, Jarušausks Artis, Jusis Mārtiņš, Kalniņa Nelda, Karpikovs Ritvars, Kļaviņa Monta, Krišjāns Normunds, Krūmiņš Aleksandrs, Logina Santa, Ozols Dins Dāvids, Skrūzmane Beāte, Tartilovs Armands, Trautmane Santa

9.b klases audzinātāja Lilita Brizga

Kalnājs Jēkabs, Krauze Elvis, Lesiņš Emīls, Melnis Mārtiņš, Miķelsone Linda, Neimane Kristīne, Ozoliņa Ramona, Pelēcis Arvīds, Rubene Baiba, Sausā Sintija, Šēnfelds Kalvis Reinis, Učelnieks Toms, Ulmanis Roberts, Visocka Anastasija, Višņavska Kitija, Vītoliņa Sintija, Smorodova Inga

2011. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Guna Stūrmane

Āboltiņš Dāvis, Bolmane Lauma, Bredika Linda, Dobrājs Emīls, Folkmanis Jēkabs, Hila Beāte, Jusis Edgars, Kuķalks Toms, Ļaksa Arvis, Nonbergs Rolands, Pulle Olga, Staļģis Artis, Šauva Gatis, Viņķelis Kārlis Mikus, Zuģicka Inese

9.b klases audzinātāja Guna Stūrmane

Devjatņikovs Antons, Dunkurs Reinis, Eglīte Aivis, Gulbis Edijs, Ģingule Signe, Janulionis Andris, Kols Raitis, Koļesova Dana, Meldere Agnija, Oļeņičs Edgars, Pareiza Sabīne, Petrova Katrīne, Rūja Kristaps, Sviķis Klāvs, Truslis Ervīns, Valters Rihards, Zariņa Laura

2012. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Gunta Mūrniece

Alksnis Harijs, Butkēviča Egita, Černavska Elīna, Deksnis Jānis, Ilsters Egils, Jaunzeme Ilva, Kemps Roberts, Lamberts Alberts Emīls, Paegle Marta, Pilka Indra, Sousovs Artjoms, Ščeglovs Rihards, Udrovskis Kaspars, Ulmanis Edvards, Vuškāns Klāvs

9.b klases audzinātāja Lāsma Stašule

Birkāns Edvards, Gaspersone Lelde, Grantiņš Krišjānis, Grinevics Dāvis, Hveženko Marks, Kalniņš Kristers, Kārklis Ervīns, Lagzdiņa Anna, Melderis Kalvis, Misjuks Grigorijs, Prodniece Laura, Ratkevičs Edgars, Spalva Kristiāna, Švarckopfa Amālija, Teivāne Stefānija

2013. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Ināra Kardakova

Gaile Ieva, Gaile Kristīne, Jankune Laura, Kanceviča Elza, Kante Kārlis, Karpoviča Zanda, Kotovs Daniēls, Lencbergs Kalvis, Priede Ivo, Sadibova Monika, Skuja Laura, Stepiņš Mareks, Straubergs Vilis, Verpakovskis Mārtiņš, Vītols Roberts, Zariņa Keita, Zelmenis Raimonds

9.b klases audzinātāja Irita Semane

Buncis Filips Gundars, Dirnēna Žanete, Dučkena Elīna, Freibergs Valts, Galviņa Adelīna Linda, Grīnberga Lāsma, Ģingule Lelde, Hofmanis Adrians, Janulione Sintija, Kvante Artūrs, Landsbergs Deins, Landsbergs Elvis, Melders Emīls, Miļausks Dāvids Deivids, Petrago Anna, Platačs Artūrs, Spudiņa Anete, Tāra Adelīna, Tupurīte Endija

2014. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātājs Edvīns Elferts

Apsīte Rēzija Simona, Babčuks Elvijs, Gene Anna, Kalniņa Beāte, Karpikova Samanta, Lipšāne Sintija, Puriņš Gustavs, Spudiņš Artūrs, Stašule Nikola, Veļiks Raivo

9.b klases audzinātāja Sigita Krauze

Ausmiņa Laura, Briede Endija, Hincenbergs Renārs, Polis-Lundgrēns Tomass, Laurinaite Daniela Nikola, Romans Niklāvs, Strautnieks Toms, Učelniece Egija, Urbāns Mārtiņš, Valtere Elīna, Vugule Grēta Daniela, Zariņa Eva

2015. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Renāte Bērziņa

Beināre Agate, Briģis Toms Eduards, Černuho Jēkabs, Dūda Elīza Elizabete, Ģingule Santa, Ģingulis Osvalds Aivars, Krūmiņš Edvards Rainers, Kugrēns Namejs, Lagzdiņš Kārlis, Leite Paula, Mārtiņkrists Kaspars, Pelūde Kristaps, Rozenbergs Niks Norens, Sloka Līva, Sloka Miks Mikus, Staļģis Helvijs, Veļiks Edijs, Verpakovska Monta, Zabeļins Valters

9.b klases audzinātāja Inga Vīnava

Gržibovska Elza, Kalneta Monta, Krūzberga Kintija, Mackēviča Eva, Melderis Kristers, Naglis Valters, Ozols Edvards, Pētersone Zane, Stepanovičs Edmunds, Šķirus Artūrs, Vaščenko Vadims, Veikiptere Elīza Elizabete

2016. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Alīna Rjabova

Anstrate Evelīna, Bļodnieks Rodrigo, Folkmanis Mikus, Jackevičs Endijs, Krūmiņa Estere, Krūmiņš Rihards, Misūne Marita Una, Mukāne Keita, Petrago Paula, Plane Katrīna, Poča Paula, Puriņa Dārta Adele, Rimeicāns Rihards, Strode Everita, Šnirhe Ieva, Tauriņš Uga, Vītoliņš Dainis

9.b klases audzinātāja Guna Stūrmane

Barga Elīna, Čeksters Dāvis, Gorodecka Gabriela, Grinevica Samanta Paula, Jermolajeva Karīna, Kleine Samanta, Krastiņa Ilva, Labdzers Ādams, Legzdiņa Anete, Ločmelis Raivo, Obručņikovs Ņikita, Pelnis Ivars, Puriņa Marta, Reimane Līga, Rītiņa Nikija Nikola, Rusina Diana Ņikoļa, Tīsis Reinis, Vāne Linda, Volmane Gunta Mairita, Zaksa Sintija, Zariņš Artis