17.03.2023. Mācību darbs

2023.gada 14.martā Ozolnieku vidusskola organizēja Jelgavas novada Sākumskolas metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas semināru. 12 Ozolnieku vidusskolas sākumskolas skolotāji dalījās pieredzē par to, kādas metodes tiek izmantotas mācību stundās, lai mācību process kļūtu interesantāks un aizraujošāks skolēniem, piedāvāja idejas ārpusstundu aktivitātēm un klasvadībai. Seminārā dalībniekiem bija iespēja ne tikai klausīties pieredzes stāstos, bet arī praktiski darboties, no folija veidojot cilvēku kustībā, izmēģināt interaktīvās spēles un darboties ar Plickers kārtīm. Izvērtējot semināra norisi, dalībnieki atzina, ka guva vērtīgas idejas darbam un iespēju nesteidzīgā atmosfērā pārrunāt profesionālas lietas.

Paldies direktores vietniecei  Dinai Medjānovai par pasākuma organizēšanu! Paldies pedagogiem – Ritai Dilānei, Lienei Bresei, Sigitai Baimanovai, Vinetai Zīvertei, Baibai Kovaļevskai, Iritai Semanei, Maijai Neļķei, Ievai Šaliņai, Nikijai Nikolai Rītiņai, Baibai Somei un Solveigai Skrebelei par iesaistīšanos un radošu ideju popularizēšanu!

Kopā mēs varam!

Galerija