25.02.2020. Mācību darbs

10.februārī Ozolnieku Tautas namā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu skatuves runas konkurss. Dalībnieki tika vērtēti 5 grupās: 1.klašu grupa, 2.-3.klašu grupa, 4.-6.klašu grupa, 7.-9.klašu grupa un 10.-12.klašu grupa. Katrs no dalībniekiem runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu.

No mūsu skolas piedalījās: Rēzija Anna Jaseviča (1.b), Melānija Briuņa (3.a), Odrija Virbale (4.a), Anna Rone (4.b), Līva Gailīte (5.a), Lūcija Grosa (6.b), Samanta Stankus (7.c), Marta Anna Stinka (9.a) un Megija Stepanova (11.).

Nākamajai kārtai, kas notiks 11.martā, Jelgavā, izvirzīti 4 skolēni:

Emīlija Zeimane (2.a ), Gundega Sirvide (5.a), Anastasija Baranova (6.c) un Eila Krista Rumpe (7.c)

ozoweb1L.jpg

Paldies skolotājām – Leldei Novickai, Ligijai Andersonei, Ievai Šaliņai, Diānai Kļavai, Dinai Medjānovai, Vinetai Zīvertei, Agnesei Čīkai – par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Galerija