03.05.2024. Mācību darbs

Lai veicinātu skolēnu izpratni par senioru traumatisma profilakses pasākumiem dzīvesvietā un iesaistītu skolēnus senioru dzīvesvietas traumatisma riska faktoru novēršanā, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicināja  vispārējās izglītības iestāžu 5.–7. klašu skolēnus piedalīties konkursā “Apsteidz kritienu, pirms tas apsteidz Tavu tuvinieku.” Konkursā piedalījās Ozolnieku vidusskolas 6.c klases skolēni Patrīcija Klēbaha un  Haralds Dambergs. Šajā konkursā Haralds ieguva 2.vietu, bet Patrīcija saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos.

Konkursa gaitā skolēni apsekoja savu vecvecāku dzīvesvietu un novērtēja iespējamos traumatisma riskus. Pēc risku izvērtēšanas, konkursa dalībnieki veidoja radošo darbu, kurā piedāvāja savu redzējumu traumatisma risku novēršanā vecvecāku dzīvesvietā. Pēdējā uzdevumā skolēni rakstīja secinājumus par dzīvesvietas drošību un sniedza priekšlikumus, kā uzlabot drošību mājvietā, lai mazinātu traumatisma riskus.

Paldies Patrīcijai un Haraldam par piedalīšanos konkursā!

Galerija