24.03.2023. Mācību darbs

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas projektā bibliotēka piedalās jau no 2011. gada. 2022. gada septembrī lasīšanai pieteicās 132 skolēni, bet ar grāmatu novērtēšanu un elektronisko anketu aizpildīšanu darbu pabeidza 113 lasītāji.

Lasīšanai piedāvātās grāmatas bija ļoti dažādas – gan ātri un viegli lasāmas, gan tādas, kuru izlasīšanai un izpratnei jāvelta lielāks laiks. Labs pamudinājums lasīšanai ir klašu audzinātāju un vecāku iesaistīšanās, lasot vecāku žūrijas grāmatas. Salīdzinot klases, visvairāk žūrijas lasītāju bija 3.c klasē – 22 (audz. V.Zīverte), 2.c – 18 (audz. M.Neļķe) un  2.e -16 (audz. R.Dilāne), arī skolotājas lasīja un vērtēja gan bērnu, gan pieaugušo grāmatas.

Domājam, ka ieguvēji ir visi, kuri piedalījās šajā lasīšanas maratonā, jo galvenais programmas uzdevums ir veicināt lasītprasmi. Labi lasa tas, kurš lasa daudz, bet laba lasīšana un izpratne palīdz mācībās.

18.martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Lielie lasīšanas svētki. Klātienē pasākumā piedalījās žūrijas dalībnieces Dārta Neļķe(5+), Maija Neļķe (vecāku žūrija) un Elizabete Učelniece (15+). Šobrīd pasākumu var vērot LNB You Tube kanālā

Ar Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas rezultātiem  var iepazīties internetā