22.05.2023. Mācību darbs

Kā pieredze rāda – maija mēnesis ir labākais laiks vizuālās mākslas konkursam. Siltums, ziedošie koki, augi dod iespēju doties plenērā– zīmēt un gleznot brīvā dabā kā arī ikgadu iepazīt Jelgavas novada skaistākās, gleznainākās vietas.

Arī šogad tradīciju turpinājām un 8. maijā devāmies uz Satļģenes muižas parku. Plenēra mērķis – attīstīt radošo iztēli, krāsu izjūtu, gleznot kompozīciju dabā ar eļļas krītiņiem, saskatot atspulgus dabā.

Diena izdevās lieliska un katram skolēnam tā noteikti bija lieliska pieredze. Mums – skolotājiem bija mirklis, lai dalītos savstarpējā pieredzē par mācību procesu, aktuāliem tematiem, kā arī plānot nodarbības, pasākumus nākošajam mācību gadam. Skolēnu radošās prasmes vērtēja neatkarīga žūrija.

2. klašu grupā atzinīgi tika novērtēti Roberta Kalniņa (2.a klase) un Justīnes Rēveles (2.c klase) darbi.

5. klašu grupā atzinību ieguva 5.b klases skolniece Katrīna Vītiņa, 8.klašu grupā atzinību ieguva Estere Zandere (8.a klase).

Vidusskolas posmā savas mākslinieciskās prasmes parādīja 3 mūsu skolas skolnieces – 2. vietu dalot Madara Sirvide (10.a klase) un Eva Vīnava (12. klase). Atzinīgi tika novērtēts arī Unas Everitas Makruzovas darbs (11.klase).

Paldies, visiem skolēniem par gatavošanos un dalību plenērā, par skaistu atspulgu atainošanu savos darbos! Lai visiem radoša, piepildīta vasara!

Galerija