19.04.2024. Mācību darbs

Ozolnieku vidusskola ir vieta, kur sākas jauni piedzīvojumi un atklājumi. Katru gadu skolā notiek īpašs notikums – topošie pirmklasnieki apmeklē skolu, lai iepazītos ar savu nākotnes izglītības vietu un sagatavotos pirmajam skolas gadam.

Arī šogad topošie pirmklasnieki ieradās skolā ar smaidīgām sejām, gatavi atklāt visu, ko skola piedāvā.

Iepazīšanās sākās ar viesošanos pie kādas no pirmajām klasēm. Mūsu pirmklasnieki ciemiņus sagaidīja gan ar dziesmām un dzejoļiem, gan čella spēli. Topošajiem pirmklasniekiem bija iespēja uzlikt plecos skolas somu, paskatīties, kas tajā iekšā, kā arī kopā pagatavot grāmatzīmi. Pēc kopīgās darbošanās pirmsskolēni devās uz skolas bibliotēku, kur uzzināja, cik grāmatu tajā atrodas, tad devās uz kokapstrādes kabinetu pie skolotāja Arņa Kiršteina, kurš ne tikai iemācīja, kā skaitīt kokam gadus, bet arī palīdzēja skolēniem izgatavot laimes pogu vai vilciņu. Sporta zālē bija iespēja kārtīgi izkustēties, savukārt, mūzikas stundā pie skolotājām Agitas Babres vai Maijas Brankas pirmsskolēni gāja rotaļās un veica ritma uzdevumus. Tika apskatīta arī ēdnīca, kur topošie pirmklasnieki nākamajā mācību gadā pusdienos.

Pēc aizraujošās dienas topošie pirmklasnieki atstāja skolu ar smaidiem sejās. Bija prieks satikt tik zinātkārus, atsaucīgus un smaidīgus pirmsskolēnus! Uz tikšanos atkal septembrī!  Paldies PII ’’Pūcīte’’, PII ’’Bitīte’’, PII ’’Zīlīte’’ un PPII ’’Saliņa’’ par sadarbību!

Galerija