17.06.2024. Mācību darbs

20.maijā 6.c klase devās uz LBTU Meža un vides zinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūtu, lai iepazītos ar ainavu arhitekta profesiju un studiju iespējām šajā fakultātē. Valdekas pilī jauniešus sagaidīja Emīlijas mamma, kas bija gide un galvenā stāstītāja.

Jaunieši iepazinās ar Valdekas pili, ar auditorijām, kurās notiek lekcijas, ar studentu darbu izstādi. Emīlijas mamma stāstīja kā norit studentu ikdiena, ko apgūst jaunie ainavu arhitekti, kā top diplomdarbi. Jauniešiem bija iespēja „iekāpt”ainavu arhitekta kurpēs un ar datorprogrammas palīdzību „apzaļumot” un „labiekārtot” dzīvojamās mājas apkārtni. Šis darbiņš jauniešiem patika un kas zina- varbūt 6.c klasē mācās kāds topošais ainavu arhitekts.

Paldies Emīlijas mammai Kristīnei Vugulei par noorganizēto ekskursiju un fakultātes izrādīšanu, par jauniešu ieinteresēšanu ainavu arhitekta profesijā!

Galerija