Stipendiju konkurss „LVM Bioekonomikas skola”

23.03.2021. Mācību darbs

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS “Latvijas Finieris”, SIA “Rīgas meži” un Valsts izglītības satura centru organizēja vidusskolēniem stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazina , pētīja  dabā un risināja  jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu. Šī gada tēma – koksnes biorafinēšana

 Konkursa 1. kārtā “ATKLĀJ”, vidusskolēniem bija  individuāli jārada plakāta skice par to, kas ir bioekonomika saistībā ar gada tēmu “Koksnes biorafinēšana”.

Konkursa 2. kārtā “IZPĒTI DABĀ” jaunieši  devās  Bioekonomikas ekspedīcijā, lai  iepazītu Latvijas lielāko atjaunojamo resursu – mežu – un gūtu ieskatu inovācijās AS “Latvijas Finieris” rūpnīcās un SIA “Rīgas meži” ražotnēs kopā ar nozares ekspertiem.

Konkursa 3. kārtā “RUNĀ” jauniešiem bija  iespēja radīt vienu minūti garu video vēstījumu saviem vienaudžiem ANO Starptautiskajā Meža dienā, kas ik gadu tiek atzīmēta 21. martā. Video tēma “Koksnes biorafinēšana”, atklājot koksnes produktu lomu klimata pārmaiņu mazināšanā un inovāciju radīšanā.

Šajā konkursā piedalījās arī mūsu skolas jaunieši – Rūta Balode ( 12.klase), Evija Jureviča un Kaspars Gržibovskis (11.klase). Jaunieši  veiksmīgi ir izpildījuši visus konkursa uzdevumus un tagad gaida žūrijas vērtējumu.

Video ir publicēti 12. martā Facebook lapā “Izzini mežu, Latvija”, kur ikviens Facebook lietotājs līdz 26. martam var balsot par video, spiežot “Patīk”. Publiskais balsojums veido ceturto vērtēšanas kritēriju – komunikāciju sociālajos medijos .

Aicinu atbalstīt Eviju, Rūtu un Kasparu  un nobalsot par jauniešu veidotajiem  video!

Evijas videohttps://www.facebook.com/watch/?v=249304650246630 

Rūtas videohttps://www.facebook.com/watch/?v=428857591673417 

Kaspara videohttps://www.facebook.com/watch/?v=5206584139416510