12.04.2023. Mācību darbs

Pēc grūti, sūra darba mācību gada laikā 12.klašu skolēni publiski demonstrēja savus projekta darbus: skolēnu mācību uzņēmumus, dizaina risinājumus un teātra izrādi. Atbilstoši jaunajam mācību standartam, neviens skolēns skolu nevar beigt, ja nav saņēmis vērtējumu projekta darbā. Tas ir patstāvīgi veikts darbs mācību gada garumā, kurā skolēni demonstrē savas problēmrisināšanas prasmes, informācijas analīzes prasmes, kritiskās domāšanas prasmes, digitālo pratību, sadarbību, jaunrades prasmes, uzņēmējspēju un pašvadītu mācīšanos, sasaistot to ar padziļināto mācību priekšmetu saturu. Tas ir milzīgs darbs mācību procesā un ārpus tā. Tā ir prasme plānot veicamos uzdevumus, uzņēmība realizēt visu līdz galam, bet liels gandarījums par paveikto.

Mums diena iesākās ar skolēnu mācību uzņēmumu un dizaina risinājumu publisku demonstrēšanu, kurā skolēni parādīja savu veikumu: videi draudzīgi telefonu vāciņi, zīmes un uzraksti pēc individuāla pasūtījuma, soliņš ar jumtiņu, kultūras kanona informatīvi plakāti, spēle bioloģijā par dzimumatšķirībām “Zili rozā”. Diena noslēdzās ar skolēnu rakstītu un režisētu lugu “Svešais starp savējiem”, kurā ieraudzījām dažādas sadzīves ainiņas un sapratām, kā katra situācija spēj ietekmēm mūsu dzīves kopumā.

Paldies jauniešiem par radošumu, neatlaidību un izturību! Mēs ar jums lepojamies!

Galerija