28.03.2023. Mācību darbs

Pavasarim sākoties, marts ir rosīgs mēnesis arī Ozolnieku vidusskolā. 22. martā skolā tika organizēts 1. klašu ‘’Glītrakstīšanas konkurss’’. Skolēni ar lielu aizrautību gaidīja šo dienu, lai ar savu  vislabāko pildspalvu veiktu visglītāko un rūpīgāko norakstu. Kopumā konkursā piedalījās piecas pirmās klases. Vadoties pēc kritērijiem, skolēni veica gan sava uzrakstītā darba pašvērtējumu, gan balsoja par vienu rūpīgāko darbu no klases. Konkursa ietvaros notika arī klašu savstarpējā glītrakstu novērtēšana, kuras laikā skolēni gāja ciemos pie citām klasēm, aplūkoja  norakstus un noteica, viņuprāt, glītākos rakstu darbus katrai klasei.

Kā glītāko rakstu darba veicēji tika atzīti – no 1.a klases –  Leila Bajāre, no 1.b klases –  Georgijs Gololobovs, no 1.c klases – Kārlis Novickis, no 1.d klases – Emīlija Circene, no 1.e klases – Emīlija Burmistre.

Kā teica paši skolēni, konkurss viņiem ļoti patika, īpaši – redzēt citu klašu veikumu.  Arī paši pedagogi uzskata, ka, ja vien skolēni vēlas, viņi var rakstīt glīti un kārtīgi.

Vislielākais prieks par 1. klašu skolēniem, kuri nu jau var droši noturēt rokās rakstāmo, roka klausa, burti neniķojas un negāžas.

Paldies visiem par dalību konkursā!

Galerija