18.04.2023. Mācību darbs

Ozolnieku vidusskolā 14. aprīlī notika Jelgavas novada Tehnoloģiju mācību jomas datorikas skolotāju nodarbība “Kā darbojas ar datnēm un datiem tekstuālā programmēšanas
valodā?”.  Šis bija izdevies pasākums, kurā piedalījās datorikas skolotāji no dažādām Jelgavas novada skolām. Pasākuma mērķis bija apmainīties ar pieredzi, iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un metožu pielietojumu datorikas mācību procesā.

Viena no semināra galvenajām tēmām bija JavaScript programmēšanas valoda, ko apgūst datorikas skolotājs Dainis Šantars. Viņš iepazīstināja skolotājus ar vairākiem interesantiem programmēšanas piemēriem, ko varētu izmantot skolā, mācot datoriku 8. un 9. klasē. Skolotāji ar interesi klausījās un izteica savu viedokli, diskutējot par iespējamiem pielietojumiem un aplikāciju modifikācijām.

Pasākuma laikā valdīja ļoti patīkama atmosfēra. Skolotāji varēja brīvi izteikties un dalīties ar savu pieredzi. Viss notika draudzīgā un sadarbības gaisotnē.
Nodarbība bija veiksmīga un deva skolotājiem iedrošinājumu turpināt attīstīt savas prasmes un zināšanas datorikas jomā. Ozolnieku vidusskola pateicas visiem nodarbības dalībniekiem par aktīvu dalību un cer uz veiksmīgu sadarbību arī nākotnē.

Raksta autors Chat GPT v.3.5 ar nelieliem D. Šantara labojumiem

Galerija