16.05.2024. Mācību darbs

22.martā 6.c klase  devās mācību ekskursijā  uz Rīgu  un apmeklēja vienu no izcilākajām viduslaiku pilīm-Rīgas pili. Rīgas pils  ir nozīmīgs kultūras un vēstures mantojums. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja, ka pils ir Latvijas Valsts prezidenta rezidence kopš 1922.gada. Jaunieši gida vadībā izstaigāja visas pils zāles, uzzināja, kādi pasākumi katrā zālē tiek rīkoti. Jaunieši bija pārsteigti par pils greznību.

Pēc Rīgas pils apskates, skolēni devās uz Salaspils Botānisko dārzu, kur iepazinās ar augu daudzveidību oranžērijā, piedalījās izzinošā nodarbībā „Viedā oranžērija.” Dabaszinību stundās kā nākošo tēmu skolēni apgūs augu uzbūvi, tādēļ šī nodarbība bija saistīta ar dabaszinību priekšmetu. Salaspilī skolēni apmeklēja modernāko dabaszinību centru Botania, kur skaņas, smaržas,  stāsti un spēles aicina ar aizrautību iepazīt augus un norises dabā.

Galerija